Dagelijks archief: oktober 21, 2005

NiNa

Nieuwe Natuurkunde (NiNa)

De Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo ontwerpt een nieuw ingericht vak natuurkunde vanaf 2010.

De commissie heeft een visiedocument (ter discussie) online gezet op haar website. Dit stuk, Natuurkunde leeft, zal worden besproken met natuurkundedocenten uit het veld op een 5 tal bijeenkomsten in novermber.

Ik ga in ieder geval naar zo’n bijeenkomst. Ik heb met veel bewondering –jalouzie bijna– de vernieuwingen van de commissie “Nieuwe Scheikunde” gevolgd. Ik hoop dat de “Nieuwe Natuurkunde” minstens even boeiend zal zijn. Ik ga proberen mijn steentje bij te dragen…

Detail: De commissie stelt (onbedoeld?) nog veel meer documenten ter beschikking.

Advertenties

Nederlandstalige samenvatting van Peer Instruction en ConcepTests

Zelden zo’n goede samenvatting gelezen van Peer Instruction;

(Uit:
Halen en brengen van toetsvragen: ConcepTests, Harvard University
Casusbeschrijving door Wolter Kaper en Silvester Draaijer
In: Flexibilisering van Toetsing, Digitale Universiteit)

Eric Mazur van Harvard University in de VS, maakt zich sterk voor vernieuwing van eerstejaars
fysica onderwijs, in het bijzonder voor meer interactieve hoorcolleges (Mazur 1997). In het kader
van zulke hoorcolleges worden discussievragen gesteld in de vorm van multiplechoice vragen
(geprojecteerd op een scherm). Studenten kunnen stemmen, vóór en na onderlinge discussie (Peer
Instruction). Hierna vervolgt het hoorcollege, waarbij op de antwoorden wordt ingegaan.
Deze vragen, zogeheten “ConcepTests” zijn ontworpen om begrip te testen (dus zonder rekenwerk)
en om bekende misverstanden (misconcepties) op te sporen. De tests zijn diagnostisch, zowel voor
de studenten in de zaal, als voor de docent die meteen de uitslag ziet en erop ingaat.
Hoewel de vragen speciaal voor dit gebruik in interactieve hoorcolleges zijn ontworpen, is ook een
meer traditioneel gebruik in een geïndividualiseerde toetsomgeving goed denkbaar. Wel ligt de
nadruk op begrip van natuurwetten, in plaats van bijvoorbeeld op vaardigheid in het oplossen van
opgaven. Dat laatste zal men in een tentamen of diagnostische toets doorgaans ook willen testen.

Link naar de bron.

De literatuur verwijzing (Mazur 1997) is:
Mazur, 1997, Peer Instruction: A user’s manual, Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. (ISBN 0-13-565441-6)