Dagelijks archief: oktober 28, 2005

NiNa (2)

Ik heb het verslag van de commissie Nieuwe Natuurkunde (NiNa) alleen nog maar doorgebladerd… Ik las zojuist een eerste reactie:

Florine Meijer (Qulog) schrijft:

De commissie heeft zich door scheikunde en biologie laten inspireren in een context-concept-benadering. Die contexten en concepten moeten de structuur voor het curriculum geven, de “ruimte [..] waarbinnen lesmateriaal [..] kan worden ontwikkeld”. (p25) Als die ruimte er eenmaal is, heeft de commissie kennelijk haar taak volbracht, want “binnen deze ruimte hebben docenten of auteurs van lesmateriaal de vrijheid een didactische benadering te kiezen.”

Staat de keuze van een didactische benadering dan los van de structuur van het curriculum? Kun je binnen die ruimte gegeven door de concepten en contexten werkelijk nog alle kanten op met je didactiek?

Mmmmmh.

Aan de ene kant ben ik ontzettend blij met het voornemen van de commissie om (net als het voorbeeld; de Nieuwe Scheikunde) af te stappen van een curriculum alleen gebaseerd op negentiende eeuwse natuurkunde (Wet van Ohm, e.d.) en ruimte te maken voor moderne ontwikkelingen in de natuurkunde.

Aan de andere kant is de context-concept-benadering mij nog niet helemaal helder. Volgens mij worden didactiek en curriculum door elkaar gebruikt. Anders gezegd: Leerinhoud en leeractiviteiten worden doorelkaar gehaald. Ik vraag me af: Wat zijn de kennis- en vaardigheidleerdoelen? Welke didactiek wordt voorgesteld om de leerling de doelen te laten behalen?

Ik ga het rapport nog maar eens goed van-voren-naar-achter lezen (daar ben ik nog niet aan toe gekomen). Hopelijk wordt me dan duidelijk wat context-concept-benadering nu eigenlijk precies is.

(wordt vervolgd)

Advertenties