Maandelijks archief: oktober 2005

Nederlandstalige samenvatting van Peer Instruction en ConcepTests

Zelden zo’n goede samenvatting gelezen van Peer Instruction;

(Uit:
Halen en brengen van toetsvragen: ConcepTests, Harvard University
Casusbeschrijving door Wolter Kaper en Silvester Draaijer
In: Flexibilisering van Toetsing, Digitale Universiteit)

Eric Mazur van Harvard University in de VS, maakt zich sterk voor vernieuwing van eerstejaars
fysica onderwijs, in het bijzonder voor meer interactieve hoorcolleges (Mazur 1997). In het kader
van zulke hoorcolleges worden discussievragen gesteld in de vorm van multiplechoice vragen
(geprojecteerd op een scherm). Studenten kunnen stemmen, vóór en na onderlinge discussie (Peer
Instruction). Hierna vervolgt het hoorcollege, waarbij op de antwoorden wordt ingegaan.
Deze vragen, zogeheten “ConcepTests” zijn ontworpen om begrip te testen (dus zonder rekenwerk)
en om bekende misverstanden (misconcepties) op te sporen. De tests zijn diagnostisch, zowel voor
de studenten in de zaal, als voor de docent die meteen de uitslag ziet en erop ingaat.
Hoewel de vragen speciaal voor dit gebruik in interactieve hoorcolleges zijn ontworpen, is ook een
meer traditioneel gebruik in een geïndividualiseerde toetsomgeving goed denkbaar. Wel ligt de
nadruk op begrip van natuurwetten, in plaats van bijvoorbeeld op vaardigheid in het oplossen van
opgaven. Dat laatste zal men in een tentamen of diagnostische toets doorgaans ook willen testen.

Link naar de bron.

De literatuur verwijzing (Mazur 1997) is:
Mazur, 1997, Peer Instruction: A user’s manual, Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. (ISBN 0-13-565441-6)

Advertenties

Peer Instruction: actief leren met ConcepTests

In het kader van de lerarenopleiding TULO heb ik een artikel geschreven over een manier van actief leren die mij erg aanspreekt, en waarmee ik positieve resultaten behaal in mijn lessen; Peer Instruction:

Samenvatting:

Peer Instruction is een methode voor actief (natuurkunde) onderwijs. Deze methode is
in de V.S. door Eric Mazur ontwikkeld voor het lesgeven in hoorcollege verband. De methode heeft
een meetbaar positief leerresultaat en is tevens goed bruikbaar voor het voortgezet onderwijs. De
methode wordt beschreven, inclusief tips voor het implementeren in de les en een beschouwing op de
eigen ervaring met de methode in de lessen van de auteur.

link naar het artikel

Edubloggers@Educause

Het is goed om te lezen dat er op gestructureerde manier verslag wordt gedaan van het bezoek aan de EDUCAUSE conferentie. Leuk (en interessant!) om vanaf een afstand te volgen, ook al is het niet helemaal mijn vakgebied.


Brian Lamb
schrijft:

And as ever, the most rewarding stuff for me has been in the halls. By prior arrangement, I was interviewed by a cohort from Holland. They are sending something like 21 people from 15 Dutch universities to this conference — and to justify the effort and expense they have devised a coordinated set of research questions that they need to investigate in the sessions and by collecting responses via interviews. Then they need to compile their findings in a book — how’s that for accountability on a travel budget?

Hallo wereld!

Ik ben Tom Kooij, bijna 30, woonachtig in Gouda en sinds een paar jaar docent natuurkunde in het v.o. (op het Fioretticollege te Lisse).

Dit weblog gaat over onderwijs en een beetje over mezelf. Het gaat ook niet zomaar over onderwijs, maar over mijn onderwijs. Meestal is dat natuurkundeonderwijs. Samengevat is het: Tom en onderwijs.

Het is geen dagboek van mijn ervaringen voor de klas. Ik wil dit weblog gebruiken om te vertellen, discussieren en reflecteren over onderwijs (en -vernieuwingen). Het is dus vooral de bedoeling om ervaringen met anderen te delen. Ik ben geinspireerd door de Edubloggers en verzameling personen (en weblog) die over onderwijs gaan in de breedste zin van het woord. Onderwijsverbeteren betekent voor mij reflecteren op eigen ontwikkelingen maar vooral ook het kritisch kijken naar anderen, commentaar geven, commentaar lezen, eens iets uitproberen en ervaringen delen. Eigenlijk alles wat je met een blog kan.

Ik gebruik al een blog voor mijn onderwijs: lokaal 263/267 maar dat is vooral een plek om links te plaatsen. Heel handig in het gebruik, maar ook heel beperkt.