Maandelijks archief: november 2005

Nationale Wetenschapsquiz

De Nationale wetenschapsquiz is er weer. Behalve dat ik het zelf altijd erg leuk vind, is het altijd leuk om over (sommige) vragen te discussiëren in de klas. Nog leuker wordt het als we een vraag kunnen uitproberen. Ik ga eens kijken wat ik kan doen, ik zal er zeker over schrijven.

Er is ook weer een Junior editie van de wetenschapsquiz; ik ga met mijn tweede klassen meedoen!

Bètameisjes++

Sinds op de middelbare scholen de profielen zijn ingevoerd, kiezen extreem weinig meisjes voor een harde bètarichting. Deel van het probleem is volgens de Nijmeegse onderzoekster Annemarie van Langen dat er twee natuurprofielen zijn. “We moeten ervoor zorgen dat het systeem er niet toe leidt dat scholieren zich afsluiten voor de harde bètarichting op een moment dat het nog niet echt nodig is qua prestaties.”

Alweer een interessant artikel over bètas in de Delta, het weekblad van de TU Delft.

Bètatekort is wereldwijd probleem

Bètatekort is wereldwijd probleem schrijft de Delta, het weekblad van de TU Delft:

Rijke landen hebben allemaal te kampen met een relatieve achteruitgang in het aantal bèta- en techniekstudenten. Maar in Nederland gaat het verval harder dan elders. Alleen Duitsland doet het nog slechter.
[…]
Het absolute aantal bèta- en techniekstudenten is bijna overal wel gegroeid […] Dat geldt ook voor Nederland. Maar dat komt vooral doordat er meer studenten in het hoger onderwijs instromen. Ten opzichte van andere studies verliezen bèta en techniek juist terrein.
[…]
Natuurkunde en wiskunde hebben het wereldwijd moeilijk.

Beroepsonderwijs in een podcast

Verkeersvlieger Joe d’Eon heeft een podcast waarin hij zijn ervaringen (en die van anderen) bij een grote amerikaanse luchtvaartmaatschappij beschrijft. Zijn verhalen over vliegen zijn voor mij (als zweefvlieger, en afgestudeerd vliegtuigbouwer) erg interessant. Nog interessanter werd het toen Joe in een recente aflevering zijn ervaringen beschreef met een omscholingscursus van co-piloot tot captain.

Joe beschrijft dat een groot deel van zijn opleiding bestaat uit computer based training. Door middel van een computerprogramma wordt het grootste deel van de kennis overgebracht. Joe merkt op dat: “It makes me answer question every once in a while, so I don’t fall asleep, and that is a good thing too…“.

Gelukkig bestaat een deel van de training ook nog uit meer traditioneel onderwijs, in een klaslokaal met een leraar en groep leerlingen. Joe is er erg positief over, om twee redenen:

1) “Peer interaction is an important part of pilot training“. Joe vertelt over mede cursisten die realitische verhalen vertellen uit het veld. Hoewel de verhalen misschien saai lijken voor leken, zit de klas op het puntje van de stoel en er wordt geengageerd gediscussierd. Omdat het om een echte, realistische context gaat, waarover gediscussierd kan worden met peers is de motivatie van de lerende veel hoger dan in het geval van computer based instruction.

2) “Every once in a while a human instructor will alter the script, just to make it more entertaining“. De leraar zorgt voor afwisseling, waardoor de lessen aantrekkelijker zijn dan computer based training.

Motivatie door peer interaction en afwisseling zorgt in het geval van de “echte lesse ” voor een beter leerresultaat. Toch vind ik het interessant dat hier volgens mij succesvolle ondervedeling gemaakt wordt in het leren. Het saaie stampwerk komt voor rekening van een saai computer-programma. Dat is efficient. De “echte lessen” in een klaslokaal met leraar en leerlingen komen daar als extratje bovenop. De leeractiviteiten die in het klaslokaal worden verricht kunnen niet met een computer programma worden verricht.
Van deze onderverdeling kunnen we in het v.o. nog wel wat van leren; Gebruiken we de lessen niet te vaak voor saaie kennisoverdracht, iets wat leerlingen veel beter zelf kunnen met een boek (of computerprogramma) en bieden we wel genoeg interessante leeractiviteiten aan in onze lessen, zoals peer interaction, authentieke situaties en contexten?

Luister naar de aflevering.

Update Nieuwe Natuurkunde website

De website van de commissie vernieuwing natuurkunde onderwijs, Nieuwe Natuurkunde (NiNa), is bijgewerkt. De site bevat nu een ruime hoeveelheid achtergrond materiaal, over natuurwetenschappelijke onderwijs in Nederland en in het Buitenland. Een van de toegevoegde items is bijvoorbeeld een analyse van het Engelse A2/AS level Physics programma, een zeer succesvol context/concept georiënteerd programma. Zeer interessant om te lezen, ik ben van plan om binnenkort een samenvatting te plaatsen.

Verslagen van de conferenties met natuurkunde leraren uit het veld (november) zijn nog niet geplaatst, hoewel er al wel een plekje voor is gereserveerd in het CMS. Ik blijf het in de gaten houden, want ik ben erg benieuwd naar de (verzamelde) mening van collega’s.

Jammer genoeg is er geen enkel mechanisme om geïnformeerd te worden over updates. Geen RSS feed, zelfs geen nieuwsbrief. Bij toeval bezocht ik de site maar eens vanmorgen en kwam tot de ontdekking dat er een behoorlijke hoeveelheid informatie geplaatst was. Hopelijk komt er snel een nieuwsbrief o.i.d. (over een RSS feed durf ik niet eens te dromen).

Podsafe muziek en de Hittest

Ik luister dagelijks naar een aantal Podcasts op weg naar m’n werk. Wat ik vooral mis is lekkere muziek, of beter gezegd herkenbare muziek. Vaak gebruik ik fastforward tijdens een muzikaal intermezzo. De laatste weken wordt de kwaliteit overigens merkbaar beter, ik neuriede vanmorgen zowaar “What to do with Michael”, een nummer wat de afgelopen weken een aantal keren door Adam Curry in zijn Daily Source Code (DSC) gedraaid is.

Mijn favoriete item in de DSC was tot voorkort overigens wel een muzikaal item, de Hit Test. Door de beslissing van Adam Curry om te stoppen met het draaien van licensed music en alleen nog maar Podsafe muziek te draaien, is dit onderdeel helaas komen te vervallen.

Ik was dan ook erg blij om een promo van de Hit Test podcast te horen in de DSC; Jan Polet gaat door met Hit tests! Niet meer in de DSC, maar nog steeds op mijn MP3 spelertje op weg naar het werk!

Zesjes cultuur? : Onderwijsdebat TU Delft

De TU Delft organiseert een aantal (interne) debatten over onderwijs. De aanleiding is o.a. de recente discussie over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, waaronder het studiehuis. Ook in het weekblad van de TU Delft, Delta, is een dergelijke discussie gevoerd en die lijkt de directe aanleiding voor de debatten te zijn.

Het Onderwijsdebat
Onderwijs staat bijna dagelijks in de krant. Het studiehuis deugt niet, het kennisniveau van de eerstejaars is onvoldoende voor een academische opleiding, docenten doen hun werk niet goed, de onderwijsmanagers zijn compleet verkeerd bezig. De verwijten vliegen heen en weer. Ook in onze Delta is deze discussie de laatste maanden intensief gevoerd.

We houden daarom dit jaar drie openbare debatten over onderwijs. Omdat studenten en docenten in het onderwijs centraal staan willen juist aan hen aandacht besteden en van hen horen wat ze van elkaar en van zichzelf verwachten. […]

In het eerste debat (30 november, 16.00-18.00, Cultureel Centrum) is de student het lijdend voorwerp! Welke eisen moeten en kunnen we stellen aan onze studenten? Welke eisen moeten ze aan zichzelf stellen? als aanzet voor de discussie hebben we drie stellingen neergezet, die hier te vinden zijn.

(bron: Blackboard van de TU Delft, alleen toegangkelijk voor studenten en medewerkers)

De site met stellingen bevat een groot aantal verwijzingen en verdieping. Ik vind het essentieel dat alle deelnemers aan een dergelijk debat in ieder geval in staat zijn om de feiten te kennen en op de hoogte kunnen zijn van verschillende commentaren. Eerder schreef ik al dat het hieraan nogal eens ontbreekt in de studiehuis debatten die in de diverse kranten worden gevoerd. Deze discussie lijkt in ieder geval beter onderbouwd (te kunnen) worden. Prima!

Slogans als TU eisvrij? en Zesjes cultuur? worden als aandachttrekkers gebruikt in banners.

Er is overigens een discussieforum op Blackboard, maar daar hebben buitenstaanders niet veel aan, d.w.z. alleen studenten en medewerkers van de TU Delft hebben toegang. Jammer!

Dertig scholen doen mee met het Universum programma

Ook in de Sp!ts vanmorgen las ik:

Dertig middelbare scholen in Nederland gaan zichals bètascholen profileren. Ze doen dat ik het kader van het zogeheten Universum programma […] De scholen kiezen techniek als speerpunt in hun beleid en delen kennis en ervaringen met elkaar en andere scholen. Het Universum programma heeft ruimte voor maximaal honderd scholen. […]

(Bron is het ANP, maar het lukt me niet om op http://www.anp.nl te zoeken en links naar de berichten te plaatsen.)

Het Universum programma heeft als doelstelling om 15% meer uitstroom van het v.o. naar technische vervolgstudies te realiseren. Het Universum programma werkt als netwerk.

Scholen krijgen middelen (30k euro per school in het eerste jaar met een optie op een tweede jaar) en delen hun kennis met elkaar en met andere scholen.

Als in 2007 werkelijk honderd scholen meedoen dan is dat 15% van het totaal aantal middelbare scholen (600).

Natuurkunde dreigt te verdwijnen in Groot-Brittanië

Via de Sp!ts las ik dit ANP bericht:

Het vak natuurkunde dreigt te verdwijnen uit het Britse voortgezet onderwijs. Steeds minder leerlingen doen op het hoogste niveau examen in het vak, schreven Britse media gisteren. Dat sterk dalende aantal examens houdt rechtsstreeks verband met het tekort aan voldoende gekwalificeerde docenten, blijkt uit onderzoek […].

Zie ook het bericht van de BBC.

Het Nieuwe Bètavak

Na de conferentie over het nieuwe bètavak (werktitel: NLT; Natuur, Leven en Techniek) is er nu ook een website: www.hetnieuwebetavak.nl.

Op de website zijn presentaties e.d. te vinden over het nieuwe vak. Op de website staat het al: Meer vragen dan antwoorden.

Uit de presentatie van 9 november:

Doelstelling: Leerlingen op een uitdagende manier kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen in, maar vooral op de grensvlakken van de exacte vakken, om zo de belangstelling voor studie en beroep in dit gebied te vergroten.
Profielkeuzevak voor NG en NT in havo en vwo.
Studielast: 440 resp 320 slu. (vergelijkbaar met profielvakken zoals natuurkunde).
Aan te bieden door scholen vanaf augustus 2007
Modulair vak dat voortbouwd uit kennis van de monovakken.