Dagelijks archief: november 21, 2005

Het Nieuwe Bètavak

Na de conferentie over het nieuwe bètavak (werktitel: NLT; Natuur, Leven en Techniek) is er nu ook een website: www.hetnieuwebetavak.nl.

Op de website zijn presentaties e.d. te vinden over het nieuwe vak. Op de website staat het al: Meer vragen dan antwoorden.

Uit de presentatie van 9 november:

Doelstelling: Leerlingen op een uitdagende manier kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen in, maar vooral op de grensvlakken van de exacte vakken, om zo de belangstelling voor studie en beroep in dit gebied te vergroten.
Profielkeuzevak voor NG en NT in havo en vwo.
Studielast: 440 resp 320 slu. (vergelijkbaar met profielvakken zoals natuurkunde).
Aan te bieden door scholen vanaf augustus 2007
Modulair vak dat voortbouwd uit kennis van de monovakken.

Advertenties

Competentie spraakverwarring

In diverse kranten wordt (meestal in de context van het studiehuis-bashing) steeds vaker gesproken over “competenties”, meestal wordt dan simpelweg “vaardigheid” bedoeld, maar “competentie” is nu eenmaal een modewoord. Dat is jammer, want het doet onrecht aan de achterliggende visie van competentiegericht onderwijs/leren.

EPS definieert een competentie als:

Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in complexe beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren.

(bron)

De spraakverwarring in de krant doet hier m.i. onrecht aan. Een competentie is veel meer dan een vaardigheid; Ik vind de essentie van competenties het inzicht dat kennis en vaardigheden als samenhangend geheel nodig zijn in een beroepssituatie.

Deze spraakverwarring is m.i. een goed voorbeeld hoe de discussie over onderwijsvernieuwingen gevoerd wordt. Niet op inhoud, maar het ene modewoord wordt tegen het andere uitgespeeld. Laten we het eens over de echte inhoud hebben. Laten we het over de kinderen in de klas hebben!

PS: De definitie van competenties stond ergens in mijn Portfolio. Ik werd er opnieuw op geattendeerd door dit artikel van Fred Korthagen (Zin en onzin van competentiegericht leren opleiden).