Dagelijks archief: november 29, 2005

Bètameisjes++

Sinds op de middelbare scholen de profielen zijn ingevoerd, kiezen extreem weinig meisjes voor een harde bètarichting. Deel van het probleem is volgens de Nijmeegse onderzoekster Annemarie van Langen dat er twee natuurprofielen zijn. “We moeten ervoor zorgen dat het systeem er niet toe leidt dat scholieren zich afsluiten voor de harde bètarichting op een moment dat het nog niet echt nodig is qua prestaties.”

Alweer een interessant artikel over bètas in de Delta, het weekblad van de TU Delft.

Advertenties

Bètatekort is wereldwijd probleem

Bètatekort is wereldwijd probleem schrijft de Delta, het weekblad van de TU Delft:

Rijke landen hebben allemaal te kampen met een relatieve achteruitgang in het aantal bèta- en techniekstudenten. Maar in Nederland gaat het verval harder dan elders. Alleen Duitsland doet het nog slechter.
[…]
Het absolute aantal bèta- en techniekstudenten is bijna overal wel gegroeid […] Dat geldt ook voor Nederland. Maar dat komt vooral doordat er meer studenten in het hoger onderwijs instromen. Ten opzichte van andere studies verliezen bèta en techniek juist terrein.
[…]
Natuurkunde en wiskunde hebben het wereldwijd moeilijk.