Maandelijks archief: november 2005

Dertig scholen doen mee met het Universum programma

Ook in de Sp!ts vanmorgen las ik:

Dertig middelbare scholen in Nederland gaan zichals bètascholen profileren. Ze doen dat ik het kader van het zogeheten Universum programma […] De scholen kiezen techniek als speerpunt in hun beleid en delen kennis en ervaringen met elkaar en andere scholen. Het Universum programma heeft ruimte voor maximaal honderd scholen. […]

(Bron is het ANP, maar het lukt me niet om op http://www.anp.nl te zoeken en links naar de berichten te plaatsen.)

Het Universum programma heeft als doelstelling om 15% meer uitstroom van het v.o. naar technische vervolgstudies te realiseren. Het Universum programma werkt als netwerk.

Scholen krijgen middelen (30k euro per school in het eerste jaar met een optie op een tweede jaar) en delen hun kennis met elkaar en met andere scholen.

Als in 2007 werkelijk honderd scholen meedoen dan is dat 15% van het totaal aantal middelbare scholen (600).

Advertenties

Natuurkunde dreigt te verdwijnen in Groot-Brittanië

Via de Sp!ts las ik dit ANP bericht:

Het vak natuurkunde dreigt te verdwijnen uit het Britse voortgezet onderwijs. Steeds minder leerlingen doen op het hoogste niveau examen in het vak, schreven Britse media gisteren. Dat sterk dalende aantal examens houdt rechtsstreeks verband met het tekort aan voldoende gekwalificeerde docenten, blijkt uit onderzoek […].

Zie ook het bericht van de BBC.

Het Nieuwe Bètavak

Na de conferentie over het nieuwe bètavak (werktitel: NLT; Natuur, Leven en Techniek) is er nu ook een website: www.hetnieuwebetavak.nl.

Op de website zijn presentaties e.d. te vinden over het nieuwe vak. Op de website staat het al: Meer vragen dan antwoorden.

Uit de presentatie van 9 november:

Doelstelling: Leerlingen op een uitdagende manier kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen in, maar vooral op de grensvlakken van de exacte vakken, om zo de belangstelling voor studie en beroep in dit gebied te vergroten.
Profielkeuzevak voor NG en NT in havo en vwo.
Studielast: 440 resp 320 slu. (vergelijkbaar met profielvakken zoals natuurkunde).
Aan te bieden door scholen vanaf augustus 2007
Modulair vak dat voortbouwd uit kennis van de monovakken.

Competentie spraakverwarring

In diverse kranten wordt (meestal in de context van het studiehuis-bashing) steeds vaker gesproken over “competenties”, meestal wordt dan simpelweg “vaardigheid” bedoeld, maar “competentie” is nu eenmaal een modewoord. Dat is jammer, want het doet onrecht aan de achterliggende visie van competentiegericht onderwijs/leren.

EPS definieert een competentie als:

Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in complexe beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren.

(bron)

De spraakverwarring in de krant doet hier m.i. onrecht aan. Een competentie is veel meer dan een vaardigheid; Ik vind de essentie van competenties het inzicht dat kennis en vaardigheden als samenhangend geheel nodig zijn in een beroepssituatie.

Deze spraakverwarring is m.i. een goed voorbeeld hoe de discussie over onderwijsvernieuwingen gevoerd wordt. Niet op inhoud, maar het ene modewoord wordt tegen het andere uitgespeeld. Laten we het eens over de echte inhoud hebben. Laten we het over de kinderen in de klas hebben!

PS: De definitie van competenties stond ergens in mijn Portfolio. Ik werd er opnieuw op geattendeerd door dit artikel van Fred Korthagen (Zin en onzin van competentiegericht leren opleiden).

Studiehuis-bashing

Nu de tweede fase wordt herzien (2007) is de kritiek op het Studiehuis (het didactisch model dat samen met de tweede fase is ingevoerd) groter dan ooit. Studiehuis-bashing noemde iemand dat pas.

Jammer, dat er zo weinig onderscheid gemaakt wordt tussen de inhoud van het Studiehuis en de erbarmelijk slechte invoering ervan. M.i. heeft het Studiehuis nooit echt een kans van slagen gehad. De kritiek op het studiehuis is veelal overtrokken en/of op onwaarheden gebaseerd, zoals Liesbeth Wytzes in Elsevier:

Het studiehuis is eigenlijk een uit de hand gelopen experiment. Er werd ‘competentiegericht geleerd’, en leerlingen deden hun werk in een ‘portfolio’. Leraren werden ‘coaches’.

Totale onzin! Competentiegericht leren en het studiehuis zijn twee verschillende dingen.

Nu ook de Minister van Onderwijs afgelopen woensdag in de Volkskrant het Studiehuis schijnbaar heeft laten vallen, zal het Studiehuis-bashing nog wel even door gaan. Op school hoorde ik in ieder geval nogal wat commentaar in de trant van: “We gaan weer terug naar de situatie voor het Studiehuis.” Onzin natuurlijk.

De miniter is eigenlijk heel genuanceerd:

‘De verplichting om onderwijs in een bepaalde vorm te geven vervalt. Maar zelfstandig leren moeten we behouden. Op veel scholen wordt er fantastisch mee gewerkt. Niemand wil volledig terug naar klassikaal lesgeven. Maar hier en daar een beetje terug, moet kunnen. Het hoger onderwijs heeft ook hoorcolleges, leerlingen moeten daarop zijn voorbereid. Je moet dus gewoon kennis overdragen.’

Ik lees daarin vooral dat leraren en scholen meer vrijheid krijgen (standaard van der Hoeven beleid), maar ik lees niet dat het Studiehuis wordt afgeschaft. Het is in ieder geval genoeg olie op het vuur van de Studiehuis-bashers. Hopelijk wordt het kind niet met het badwater weggegooid.

Spam

De laatste dagen ben ik overspoeld door comment spam en trackback spam. Ik had al een WordPress-plugin tegen comment spam in de wachtrij staan: Trencaspammers. Deze plugin werkt op basis van captchas. Dus ik heb de plugin meteen maar geinstalleerd en geactiveerd. De plugin lijkt prima te werken. De installatie was eenvoudig, maar vereist een aantal aanpassingen in de WordPress bestanden. Niet zonder meer geschikt voor alle gebruikers dus.

Daarna heb ik meteen de trackback validator plugin geinstalleerd. Deze plugin controlleert actief of een trackback ping verwijst naar een bestaande pagina. Deze methode zou in principe de Trackback spam van gisteren moeten detecteren.

Ik ben benieuwd. Ik nodig iedereen uit om commentaar en trackbacks te plaatsen om te zien of het werkt!

proefjes.nl nu ook op TV

Proefjes.nl nu ook op TV (zaterdag 12 november -vandaag- om 18.05 op nederland 3, volgens http://www.tvgids.nl. En zondag 13 november om 9:35 op nederland 3 volgens de website proefjes.nl).

Info van TV-gids.nl:

12-delige Basiscursus die je ter voorbereiding van de Nationale Wetenschapsquiz Junior kunt volgen. In elke aflevering wordt één vraag beantwoord en op de website kun je van tevoren zien welke hulpmiddelen je nodig hebt om thuis mee te kunnen doen.

Het programma duurt maar 5 minuten. (Overigens is het blijkbaar al weer de 6de uitzending).

Proefjes.nl is een initiatief van natuurkunde hoogleraar Robert Dijkgraaf, gefinancieerd met een deel van de Spinozapremie die hij in 2003 ontving i.v.m. zijn onderzoek op het gebied van snaartheorie.