Maandelijks archief: december 2005

Ik wil een ipod video, nee, ik wil content voor een ipod video.

Een iPod Video is het speeltje dat ik moet hebben, dat is duidelijk.

Het lijkt me heerlijk om ’s morgens in de trein de actualiteiten rubrieken van de avond ervoor op mijn gemak te bekijken. Nova bijvoorbeeld, vaak heb ik geen tijd om te kijken, maar ’s ochtend in de trein zo prima uitkomen. Jammer genoeg is er nog geen VODcast oid van dergelijke programma’s, maar dat zal hopelijk niet lang meer duren.

Zelf maken van de afleveringen kan wel, maar is natuurlijk illegaal. Even de stream kopieren, met de daarvoor geschikte tools (dit is het illegale deel) en de video converteren voor gebruik op de iPod. Dit kan met gratis tools zoals iSquint (Mac) en ffmpeg (de rest). Maar dat is niet alleen illegaal, maar ook nog te veel werk om iedere dag handmatig te doen. Hopelijk komt er echt snel een vodcast van dergelijke programma’s.

Als de content beschikbaar komt, dan heb ik tenminste een goed excuus om een belachelijke hoeveelheid geld aan zo’n gadget uit te geven!

8th grade science quiz

Dit is wel een leuke quiz:

You Passed 8th Grade Science

Congratulations, you got 8/8 correct!

En gelukkig heb ik 8/8 gehaald…

Het is vooral opzienbarend wat allemaal tot 8th grade science lesstof behoort. (8th grade komt volgens mij overeen met 1e jaar v.o., brugklas meestal).

Onderwijsdebat TU Delft: Inzet of motivatie?

Het onderwijsdebat aan de TU Delft waar ik al eerder over schreef heeft inmiddels plaatsgevonden. Studenten waren overigens nauwlijks aanwezig.

De discussie richtte zich voornamelijk op het al dan niet schools worden van de universiteit. Moet de universiteit een fabriek worden waar diploma’s worden geproduceerd, of een plek waar excellente studenten gevormd worden?

Vooral de zesjecultuur geeft veel weerstand bij docenten. De studenten zijn ongemotiveerd en maken er een potje van. Studenten daarentegen voeren het argument aan dat ze zich vaak op andere vlakken (studentenbestuurtjes e.d.) verbreden. “Studenten moeten zich niet verschuilen achter dergelijke argumenten, riep een jongen bijna boos in de microfoon. Niemand gaf hem weerwoord. ”

Ik vond het vooral interessant om te lezen dat een student opmerkte dat hij pas ging uitblinken nadat hij (na een paar jaar studeren) door docenten aangestoken was door enthousiasme voor zijn vak. Enthousiasme (motivatie) blijkt alweer een belangrijke voorwaarde voor het leerproces.

Inzet en motivatie daar gaat het om in het onderwijs. Jammergenoeg ging deze discussie volgens mij meer om inzet van de studenten, dan over motivatie.

Bron: Delta, het weekblad van de TU Delft.

Afschaffen studiehuis

Afschaffen studiehuis,

dat is de meeste populaire zoekopdracht, waarmee bezoekers via Google op mijn weblog terecht komen.

(maar ik ben nu juist voor het studiehuis)

(Vernieuwd?) Studiehuis: zo zit het!

Alweer bijna twee weken geleden, verscheen dit verhelderende artikel over Minister van der Hoeven en het al dan niet afschaffen van het studiehuis in het NRC.

Het artikel is een goede samenvatting van de commotie die halverwege November ontstond door een interview met van der Hoeven in de Volkskrant. De Volkskrant concludeerde dat de Minister het studiehuis wilde afschaffen en half Nederland, vooral columnisten, reageerde.

Ten eerste ontkracht het artikel de stelling “de Minister wil het studiehuis afschaffen” en legt de vinger op de zere plek:

Op 16 november opende de Volkskrant met het bericht ‘Minister zet het mes in studiehuis’. Dat nieuws ontleende de krant aan een interview met Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs, waarin ze aankondigde de bovenbouw van havo en vwo te willen aanpassen. […]
Het werd een publicitaire sneeuwbal die twee weken later nog steeds niet is uitgerold. Met als overheersend beeld: deze minister maakt een einde aan een doorgeschoten onderwijsvernieuwing die kennis verwaarloost.

Dat beeld klopt niet, zegt Marlies van Toren van het door OCW gefinancierde Adviespunt Tweede Fase, intermediair tussen het ministerie en scholen. ,,Onze verbazing over de publiciteit werd steeds groter. Iedereen schrijft elkaar over. Als de toon eenmaal is gezet, is er niets meer aan te doen.”

Ten tweede wordt het verschil tussen studiehuis en tweede fase goed uitgelegd:

Het studiehuis wordt niet afgeschaft. Er valt niets af te schaffen, want scholen zijn niet verplicht om met deze didactische vernieuwing uit 1998 te werken. Ze mogen zelf weten in welke mate ze overstappen van klassikaal leren naar zelfstandig leren. Hét studiehuis bestaat dus niet, elke school kiest zijn eigen variant. Ze kunnen zelfs kiezen voor meer in plaats van minder studiehuis-werkwijze.

En de tweede fase dan, de inhoudelijke vernieuwing die gelijktijdig werd ingevoerd en waarbij de oude vakkenpakketten werden vervangen door vier profielen? Die wordt inderdaad aangepast per 1 augustus 2007. Maar die aanpassingen zijn al sinds 2003 bekend.

Verhelderend. Tijd voor een permanente Google search “studiehuis volkskrant” en “studiehuis nrc”. Binnenkort in dit theater.

Science Lyceum krijgt 345.000 euro van Platform Bètatechniek

Limburgs voortgezet onderwijs (LVO) heeft van het Platform Bètatechniek 345.000 euro gekregen voor het “Science Lyceum”, meldt het overkoepelende schoolbestuur VOS/ABB.

De doelstelling van het Science Lyceum is identiek aan de doelstelling van het Platforum Bètatechniek, namenlijk het laten toenemen van de uitstroom van leerlingen richting technische vervolgstudies met 15% in het jaar 2010.

Behalve het persbericht kan ik eigenlijk geen informatie over dit project vinden. Dat is op z’n minst merkwaardig.

Podsafe music, de Edukast en Curry-indoctrinatie

Eerder schreef ik dat ik de keuze van Adam Curry alleen nog maar Podsafe muziek te draaien betreurde, omdat er maar weinig Podsafe muziek naar mijn smaak was. Ik mis de HitTest in de DSC, hoewel ik uitkijk naar de vervanger: De PMN Showcase, net als de HitTest geproduceerd door Jan Polet.

Vanmorgen hoorde ik, op weg naar school, Edukast aflevering 112 met als achtergrond muziek “What to do with Michael” (Candy Butchers). In het vorige berichtje schreef ik al dat ik mezelf erop betrapte het nummer zomaar te neurieën, het is een nummer dat me duidelijk bevalt en in m’n hoofd blijft zitten.

Maar vanmorgen gebeurde er iets opmerkelijks: Het nummer was als achtergrond muziek toegevoegd aan de Edukast, maar ik hoorde alleen nog maar het deuntje van de Candy Butchers. Mijn aandacht werd volledig afgeleid van de inhoud van de Podcast. En, Pierre, dat komt niet omdat de Edukast niet interessant is, want interessant was het zeker!

Conclusie: Podsafe muziek begint bij mij aan te slaan. De Curry-indoctrinatie begint te werken. Dit betekent dan wel weer dat sommige Podsafe muziek zo populair wordt dat het minder geschikt is als opvulling en/of achtergrond muziek.

Profielwerkstuk pinhole foto’s

Een tweetal leerlingen uit 5Havo zijn in het kader van een profielwerkstuk bezig met het maken van een pinhole camera. (Camera obscura, een camera zonder lens). In feite zijn het zeer eenvoudige apparaatjes, niet veel meer dan een kartonnendoosje met een klein gaatje. Je kunt hier hele leuke foto’s mee maken. Ik had het zelf wel eens geprobeerd, maar het bleek niet eenvoudig om de juiste belichtingstijd e.d. in te schatten.

Het is altijd leuk om te zien als leerlingen hierin wel succesvol zijn. Dit zijn de eerste twee probeersels, op een druilerige (donkere) vrijdagmiddag:

Pinhole foto van profielwerkstuk
Het studiecentrum gezien vanuit de gang. Belichtingstijd ongeveer 9 minuten. Volledig bewolkt – 1 uur voor zonsondergang. (Z/W fotopapier)

Pinhole foto van profielwerkstuk
De parkeerplaats van het lokale zwembad, gezien vanachter een raam in het natuurkunde kabinet. Belichtingstijd ongeveer 5 minuten. Volledig bewolkte hemel. (Z/W fotopapier)

Het kan nog veel beter, maar het is in ieder geval een fijne succeservaring voor deze leerlingen (en voor mij!).
Juiste dit soort kleine succeservaringen maken het lesgeven leuk.

Functiewaardering: “meer leraren in lagere functies”

De AOb heeft onderzoek gedaan onder haar leden naar de gevolgen van het invoeren van het functiewaarderingsysteem (fuwasys). De resultaten zijn in het Onderwijsblad 21 (2005), blz 12-17, gepubliceerd:

De noodkreten van docenten:

“onze school kiest ervoor alleen LC en LD weg te geven voor aansturende functies”
“Alle LC en LD functies gaan naar collega’s die geen lesgeven of weinig”
“Jarenlange studies voor een eerstegraadsbevoegdheid, masteropleiding of decanaat worden op veel scholen met niet meer dan LB beloond”

De feiten:

“De grootste verschuiving door de functiewaardering deden zich voor bij de docenten.”
Aantal leraren in LB +6%
in LC +8%
in LD -14%

Robbert Sikkes (hoofdredacteur van het onderwijsblad) vat het in zijn column (blz 39) als volgt samen:

werkgevers in het voortgezet onderwijs [hebben] massaal gekozen voor downgrading voor meer leraren in lagere functies. In plaats van het primaire proces centraal te stellen, zo blijkt uit het fuwa-onderzoek van de AOb, lijken zij andere taken te belonen.

Volgens Sikkes is dit onverstandig, omdat, met het voorspelde lerarentekort vanaf 2007 in het vooruitzicht, het leraarsberoep ook aantrekkelijk gemaakt zal moeten worden door een hogere beloning.

De AOb rept er overigens met geen woord over dat het fuwasys via de onderwijs CAO’s is ingevoerd. Heeft de AOb zitten slapen terwijl de werkgevers een functiewaardering systeem invoerden waarbij ze “voor een dubbeltje op de eerste rang zitten” (blz 14)?

In het Onderwijsblad lees ik niets (geen woord!) over de rol van de bonden bij de invoering van het fuwasys. Dat vind ik op zijn minst merkwaardig. De bond wast haar handen in onschuld, bestuurder Knoop zegt: “de expertise van de AOb [op het vlak van voorlichting over het fuwasys] had wellicht teleurstellingen op schoolniveau kunnen voorkomen.”

Had de AOb misschien ook landelijke teleurstelling van docenten voor de klas kunnen voorkomen, door in te grijpen bij invoering van het fuwasys? Door de nu onstane situatie niet toe te laten, door garanties te eisen over gelijkblijven van de percentages LB, LC, LD functies voor de klas?

Studiehuis-bashing (2): De Minister aan het woord.

Eerder schreef ik al over het Studiehuis-bashing en het artikel in de Volkskrant van 16 november, waarin Minister van der Hoeven zou hebben beweerd dat het Studiehuis wordt afgeschaft. Ik schreef al dat de minister erg genaunceerd was en in het artikel m.i. helemaal niet spreek over verandering of afschaffing van het Studiehuis.

In veel media werd/wordt dit nogal anders geinterpreteerd; Het einde van het Studiehuis is volgens de tegenstanders in zicht.

Nu blijkt dat de Minister al op 21 november duidelijkheid heeft geschapen in een brief aan de Tweede Kamer:

[…] wordt mij naar aanleiding van mediaberichten de vraag gesteld of er van mijn kant sprake is van een koerswijziging bij de aanpassingsvoorstellen voor de tweede fase zoals die aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd. Ik kan in dit verband slechts verwijzen naar wat ik heb gezegd in het interview in de Volkskrant van 16 november 2005, p.3. Dat is geheel overeenkomstig de voorliggende voorstellen en dus ook overeenkomstig de nota naar aanleiding van het verslag. Die voorstellen hebben betrekking op het vakkenpakket (de profielen), zoals vastgelegd in het wetsvoorstel, en op de examenprogramma’s/eindtermen […]

Kortom: De Minister verandert niets aan het Studiehuis, behalve de bekende veranderingen van de Tweede Fase in 2007. Van afschaffing van het Studiehuis is geen sprake.