Maandelijks archief: februari 2006

Daily del.icio.us van dinsdag, 21 februari 2006

Daily del.icio.us van zondag, 12 februari 2006

 • Processing is an open source programming language and environment for people who want to program images, animation, and sound. It is used by students, artists, designers, architects, researchers, and hobbyists for learning, prototyping, and production. It

Het einde van Wiskunde D?

Wiskunde B 1,2 is op dit moment met grote afstand het grootste vak in de tweede fase (760 studielastuur). Dat zou in de vernieuwde tweede fase (vanaf 2007) 520 uur worden. Tijdens de bespreking van deze plannen in de tweede kamer is het aantal studielastuur nu opgevoerd tot 600, ondermeer door druk van universiteiten en studenten (Lieve Maria). Daarmee is Wiskunde B weer op het niveau van voor de tweede fase. Wellicht is het niet bij iedereen bekend dat wiskunde B 1,2 er juist in studielasturen op vooruit is gegaan bij invoering van de tweede fase. Deze vooruitgang is studielast is echter door het didactische model (Studiehuis) veelal niet omgezet in lesuren, omdat een deel van de studielast tot zelfstudie is omgevormd. Daardoor is er een paradox ontstaan: Wiskunde had ontzettend veel studielastuur, zeker ten opzichte van andere vakken en zelfs meer dan voor invoering van de tweede fase, maar de leerlingen, studenten en vervolgopleidingen zijn ontevreden met het aantal lesuren.

Wiskunde B naar 600 uur. Daarmee is het een uitzonderlijk groot vak, alleen nog geëvenaard door de klassieke talen (naast wiskunde ook een vak met een blijkbaar sterke lobby). Als een leerling in het profiel NT dan ook nog het keuzevak Wiskunde D kiest komt de totale studielast wiskunde op meer dan 1000 uur. Dat is een zo groot deel van de studielast dat maar zeer weinig leerling dit vak zullen kiezen. Gevolg: Zeer kleine klasjes wiskunde D. 

Aangezien de scholen in de toekomst per klas van 21 leerlingen worden bekostigd, worden dit soort kleine klasjes onbetaalbaar duur. Gevolg: Scholen gaan wiskunde D niet aanbieden. (Wiskunde D mag aangeboden worden, maar dat hoeft niet.)

Gevolg: Het einde van Wiskunde D.

En dat terwijl de inhoud van het vak nog niet eens is ingevuld.

Daily del.icio.us van maandag, 6 februari 2006

linkdump van 05-Feb-2006

WordPress 2.0 localisation bug: gettext.php

After installing wordpress 2.0, I didn’t bother at first to install the dutch localisation.

However, I recently installed a plugin that tidies up the del.icio.us automatic linkdump posts. On of the thing this plugin does, is to modify the date in the title of the post. From ‘Links for 2006-02-04’ to ‘Linkdump van 4 February 2006′. And yes, that title is in dutch, but the date is still in English. This more or less forced me to install the dutch language file.

After following the installation procedures, uploading the nl_NL.mo language file and editing wp-config.php, the result was a bit disappointing: Nothing happened. The page and the wordpress administration dashboard remained untranslated. At first I suspected the dutch language file, it isn’t fully finished. However, I tried the German one, and that too didn’t work.
I took me 2 hours to debug the PHP code, by inserting die() commands. Old fashion hard breakpoints. (I have no access to syslog() on the webserver). After some fiddeling I figured out that gettext.php wasn’t reading the language file at all!

Coincidently, my provider migrated my account to a new webserver this week, with a different version of PHP. I was running into a PHP bug, probably unrelated to WordPress 2!
Luckily google found the fix for me: Appearently this is a known PHP bug. Thanks to skriker, my wordpress 2.0 is in dutch now.

Linkdump van 4 February 2006

Uit de oude doos: Natuur- en scheikunde in de basisvorming

Tijdens een aan de jaarlijkse open dag gerelateerd opruimactie in mijn lokaal en natuurkunde kabinet kwam ik een boekje tegen uitgegeven door de Inspectie van het Onderwijs: “Natuur- en scheikunde in de basisvorming. Evaluatie van de eerste vijf jaar” (ISBN 903 463 71 66). Dit is een deel van de volledige evaluatie van de basisvorming en heeft alleen betrekking op het schoolvak Nask (Dat in de meeste gevallen in het havo/vwo nog gewoon apart natuurkunde en scheikunde heet). Het boekje stamt uit 1999 en de inhoud is dus op z’n minst enigszins gedateerd, maar gezien de zeer karige hoeveelheid literatuur over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, dat ook echt gebaseerd is op onderzoek, is het voor mij zeer relevant. En ik heb het meteen in de trein naar huis van achter naar voren gelezen.

Een aantal resultaten:

“De lessen zijn lang niet altijd effectief genoeg qua organisatie, instructie en controle. De leerlingen krijgen niet genoeg stimulansen in de richting van actief leren. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die in onvoldoende mate. Hetzelde geldt voor kinderen die juist behoefte hebben aan uitdaging.” (blz 8-9, hoofdstuk samenvatting).

Mijn studie naar actief leren, in het bijzonder Peer Instruction, in het kader van de lerarenopleiding was blijkbaar niet voor niets. Recht doen aan verschillen blijft een probleem, maar heeft niet alleen met het vakmanschap van de docenten te maken. Het is m.i. ook een onvermijdelijk effect van klassikaal onderwijs.

“Van de lessen natuur- en scheikunde hebben wij 62 procent als voldoende beoordeeld (zie afbeelding 5 [een tabel – tom]). Meer dan eenderde mondt dus niet uit in effectief onderwijs. De aspecten van een vakmanschap die wij met deze standaard beoordelen, zijn niet verbonden met de basisvorming. Zij gelden altijd, in alle onderwijs. Wij beschouwen dit dan ook als een tegenvallend resultaat”. (blz 29)

Dat is nogal een harde conclusie, waar ik nogal van geschrokken ben. Ik vraag me af of er meer onderzoek in deze richting wijst, en wat het oordeel van de inspectie over docenten van andere vakken was uit dezelfde studie.

Kolibri

Via rssonderwijs.nl kwam ik bij: Uitwisseling van Onderwijsmaterialen.

Dit project facileert de uitwisseling van onderwijsmaterialen in het onderwijs, door middel van een peer to peer filesharing programma; Kolibri.

Op de website staat: Iedereen kan meedoen. Ook het voortgezet onderwijs? Ik ben in ieder geval van plan om het te gaan testen. Maar voordat ik kan beginnen met testen en hier mijn ervaringen kan posten zijn er twee onoverkomelijke problemen:

  1. Het is geen webbased ELO o.i.d. maar een programma dat geinstalleerd moet worden en dat gebruik maakt van een specifieke poort, die open gezet moet worden in de firewall. Dit maakt het gebruik op school onmogelijk. En mijn onderwijsmateriaal maak en beheer ik voornamelijk op school.
  2. Ik moet bij het aanmaken van een account accoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Helaas kan ik de voorwaarden nergens vinden. Ik kan er dus ook niet mee accoord gaan.

   Toch ben ik erg benieuwd naar dit initiatief. Ik ga het zeker uitproberen (en verslag doen) zodra ik accoord kan gaan met de voorwaarden.

   links for 2006-02-01