Dagelijks archief: maart 13, 2006

Tesla coil

Zo’n ding moet ik ook hebben…

Nieuw leren waarderen

Nieuw leren waarderen” is een onderzoekspublicatie van schoolmanagers_VO waarin de vraag: “Welke bevindingen uit (wetenschappelijk) onderzoek ondersteunen de keuze van schoolleiders en docenten voor verschijningsvormen van het nieuwe leren” wordt beantwoordt door middel van een literatuurstudie.

Het antwoord op deze onderzoeksvraag is dat deze vraag niet in algemene zin beantwoord kan worden. Dit bevestigt m.i. het argument van velen (waaronder hoogleraar Greetje van der Werff) tegen het nieuwe leren; Er is geen onderzoek dat het nut en de noodzaak bevestigd of aantoond. Dat is mijnsinziens wel hard nodig!

Wel stipt het rapport belangrijke punten aan: Het nieuwe leren is niet goed definieerd. De term schept verwarring. Allerlei vernieuwingen worden onder de term nieuwe leren geplaatst, waardoor m.i. een hoop kwakzalverij. De term roept ook polarisatie op, als het tegenover “oud” leren wordt geplaatst. Ik zoek zelf liever de balans tussen een beetje van beide. 

Onder de deelvraag “Welke effecten zijn inmiddels bereikt met het nieuwe leren?” worden een aantal punten behandeld waarin successen van het nieuwe leren met onderzoek zijn bevestigd.

  • Onderwijs dat gericht is op het bevorderen van leervaardigheden heeft een postief resultaat op leerprestaties. Het overdragen van de verantwoordelijk voor het leerproces moet dan wel geleidelijk gebeuren, afgestemd op het niveau en mogelijkheden van de leerlingen.
  • Betekenisvolle en autentieke contexten, vakintegratie en integratie van theorie en praktijk levert gemotiveerde en enthousiaste leerlingen op. De leerprestaties zijn even goed als bij traditioneel onderwijs.
  • Samenwerkend leren levert betere of minstens zo goede leerprestaties als traditioneel leren. Docenten hebben echter bepaalde competenties nodig om e.e.a. toe te passen.

Tenslotte geeft het rapport een aantal aanbevelingen aan schoolleiders:

  • Stel docenten in de gelegenheid zich de en kennis en vaardigheden die voor het nieuwe leren nodig zijn eigen te maken.
  • Schoolleiders moeten zich richten op de randvoorwaarden die nodig zijn om vernieuwingen vorm te geven.
  • Onderwijs in leervaardigheden moet geintegreerd worden in het hele onderwijs en niet in een bepaalde klas of afdeling.

Jammer dat zo’n rapport niet in de lerarenkamer voorbij komt. Nu moet ik het in de krant en op internet vinden. De bevindingen over de resultaten van onderdelen van het nieuwe leren zijn voor mij erg relevant.

Americium 241 (2)

Na wat opzoeken in Binas en wat eenvoudig rekenwerk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik zeer waarschijnlijk niet binnenkort dood ga aan stralingsziekte.

Wat is er gebeurt? Vorige week maakte ik een rookdetector open, en tot mijn verbazing was de activiteit van de stralingsbron groter dan ik ooit had gemeten. Ik schreef: Ik heb nog nooit zoveel piepjes gehoord! Toen ik een Geiger Mueller teller in de buurt van de sensor hield.

Nu dan maar wat echte (?) wetenschap:

Met een Geiger-Mueller telbuis tel ik ongeveer 600 alfa deeltjes per seconde, op een afstand van 1 cm van de Am 241 bron. Aangenomen dat de teller slechts 25% van de deeltjes telt, is de straling in werkelijkheid 4x zo groot. Anders gezegd: als je de sensor op je huid plakt dan wordt je huid met 2400 alfa deeltjes per seconde gebombardeerd (1).

2400 alfa deeltje per seconde, is dat veel? De energie van de alfa deeltjes is enkele MeV (Mega electron volt). Dat klinkt als veel, maar het is erg weinig. De energie van 2400 deeltjes is in de orde van 1e-9 Joule. Dat wil zeggen 1 nano Joule per seconde. Dat is verwaarloosbaar weinig.

Ik durf de sensor niet tegen mijn huid te plakken, maar in theorie zal het weinig kwaad kunnen.

Wat heb ik nu geleerd? De activiteit van een stralingsbron lijkt indrukwekkend als een duizenden deeltjes per seconde worden uitgezonden, maar het is in werkelijkheid verwaarsloosbaar. Ik heb nu een beeld gekregen over de grote orde van stralingsactiviteit, dit moet ik aan mijn leerlingen overbrengen! 

(1) De activiteit van de Am 241 is volgens het opschrift op de sensor 37 kBq. Dit betekent dat er gemiddeld 37000 kernen per seconde vervallen. Er ontstaan dus ongeveer 37000 alfa deeltjes per seconde in de bron, maar deze worden in alle richtingen uitgezonden. De GM teller ontvangt slechts een deel van de straling. De orde grootte van de meting lijkt dus aardig te kloppen.