Maandelijks archief: april 2006

Powerpoint 2.0: Beyond Bullets

Ik heb de afgelopen jaren tientallen presentaties gegeven volgens een bepaald stramien (“Powerpoint 1.0”); Een verzameling slides, onderverdeeld in bullets met uitspraken.

Maar ik kom steeds vaker andersoortige presentaties tegen. Veel aantrekkelijkere presentaties. In de ict/onderwijswereld zijn de presentaties van Marc Prensky waarschijnlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld; Heel veel sheets met slechts een paar woorden of 1 plaatje per sheet. Dit alles vlot aan elkaar gepraat door de spreker. Cliff Atkinson noemt dit “Beyond Bullets” en nog beter Powerpoint 2.0.

Goede voorbeelden van dit type presentaties (behalve Prensky) zijn: Dick Hardt over Identity 2.0 en Lawrence Lessig over Free Culture.

Kijk, vergelijk en vooral: Laat je inspireren.

Fysica 2006

fysica2006.jpg

Gisteren heb ik de Fysica 2006 conferentie bijgewoond, de jaarlijkse conferentie van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, dit jaar gezamenlijk georganiseerd met de Belgian Physical Society.

Met meer dan 600 deelnemers was het een flinke conferentie. Opvallend was ook het aantal jonge deelnemers en studenten. Het is goed te zien dat Natuurkunde geen uitstervend vak is, sterker nog, ik kreeg de indruk van een bruisend vak waar elke dag nog interessante ontdekkingen worden gedaan. Dat is iets om mee naar buiten te treden, want “bruisend” is niet een voor de hand liggende beschrijving van het vak Natuurkunde in de buitenwereld.
Ik heb genoten van de plenaire lezingen, deze waren stuk voor stuk de moeite waard. De lezing van Prof Immanuel Bloch over Moderne Quantum Optica n.a.v. de Nobelprijs 2005, was zonder meer het hoogtepunt van de dag. Het vernieuwde natuurkunde curriculum voor het voortgezet onderwijs vanaf 2010 kwam uitgebreid aan bod tijdens de conferentie, maar daarover later meer.

Contacturen en het lerarentekort

Tijdens de behandeling van de begroting OCW (1 december 2005) heeft de heer Slob (ChristenUnie) gevraagd om een internationale vergelijking over het aantal contacturen van docenten in het voortgezet onderwijs. […]. Zijn veronderstelling is dat een verlaging van het aantal contacturen de aantrekkelijkheid van het beroep kan vergroten en zo een middel kan zijn om het te verwachten lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken.

Wanneer alle scholen het aantal contacturen met één uur per week verlagen, zijn er ruim 2000 extra leraren nodig (in voltijdbanen). Dit zou de scholen € 150 miljoen kosten, een stijging van ongeveer 4 procent.

Bron: Brief van de Minister aan de Tweede Kamer

Hoewel ik een verlaging van het aantal contacturen (nu meestal 25/week) ten gunste van tijd voor individuele begeleiding van leerlingen en onderwijsontwikkeling toe juig, vraag ik me af of verlaging van het aantal contacturen om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken zin heeft. Immers, er ontstaat op deze manier een onmiddelijke vacature voor nog eens ruim 2000 extra voltijdsbanen per verlaging van het aantal contacturen per week. En waar gaan die leraren vandaan gehaald worden?
De Minister gaat uitzoeken hoe het aantal contacturen van leraren in Nederland zich verhoud met de rest van Europa. Uit het vorige OESO onderzoek kan ik me herinneren dat per contactuur per leerling het Nederlandse onderwijs 1 van de goedkoopste in Europa is. Ik ben benieuwd.

Daily del.icio.us van dinsdag, 25 april 2006

Examen voor de deur: Klassikaal les in het Nieuwe Leren

Vandaag schrijft Trouw:

Eindexamenleerlingen van het vmbo op Slash21, de middelbare school die als eerste begon met het nieuwe leren, kregen afgelopen maanden extra klassikale lessen om de stof onder de knie te krijgen. […] „In januari zag ik dat de kinderen onvoldoende waren voorbereid op het examen”, vertelt directeur H. van Dieten. „We hebben maatregelen genomen en zien de eindexamens met vertrouwen tegemoet.”

Het onderwijsconcept van Slash21 is dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en dat de docent vooral coach is. […] „Wij hadden zulke hiaten verwacht”, zegt Van Dieten. „Onze school geeft vraaggestuurd onderwijs, terwijl het examen niet vraaggestuurd is. Dus moeten we, bijvoorbeeld met extra instructielessen, naar de exameneisen toe werken.”

Nu een vernieuwende school als Slash21 terug moet vallen op tradioneel leren, zal er wel weer respectloos moddergegooid worden tussen de voor- en tegenstanders van het Nieuwe Leren.

De analyse van het artikel is m.i. terecht: Het examen bepaald voor een groot deel het onderwijs; Omdat het examen leerstofgestuurd is, moet het onderwijs ook leerstof (inhoud) gestuurd zijn.

Ik vind overigens dat er niets mis is met doceerlessen, mits op de juiste manier (zoals in het artikel) toegepast. De polarisatie tussen vernieuwers en behoudende vakmensen is m.i. één van de problemen van de discussie over het Nieuwe Leren. Als “doceren” een slechtwoord wordt kan er nooit een zinnige discussie over onderwijs plaatsvinden. Pas als er met wederzijds respect gediscussieerd word

En dan doen je screencasts het niet meer…

Het systeembeheer installeert versie 6 ipv versie 8 van de Flashplayer zodat de meeste spelletjes niet meer op school computers draaien.

Geen flash

En dan doen je screencasts het niet meer…

ZUCHT! ICT beheer blijft de achilleshiel van ICT+Onderwijs/E-learning.

Neem een kijkje in mijn portfolio! (screencast)

Neem een kijkje in mijn portfolio! Bekijk het portfolio dat ik heb samengesteld voor het afronden van de eerstegraads lerarenopleiding TULO (TU Delft). Normaal gezien heb je een inlogcode nodig voor het bekijken van mijn portfolio (verkrijgbaar per email), maar met behulp van deze screencast kun je zelf een kijkje nemen.

Lees verder

Hou de jonge docent in het onderwijs (1): De rechtspositie van de docent

De uitstroom van jonge docenten met enkele jaren ervaring uit het onderwijs richting bedrijfsleven is m.i. één van de grote problemen in het onderwijs. In een serie logs ga ik in op de problemen die jonge docenten tegenkomen (zoals ik) tegenkomen in het onderwijs. Vandaag deel 1; De rechtspositie van de docent.

Een docent krijg je nooit meer weg” is een uitspraak die ik nog vorige week hoorde in de personeelskamer. Het is de harde realiteit; De rechtspositie van een docent met een vaste aanstelling op een school is erg goed. Een docent is eigenlijk niet weg te krijgen. Omdat veel scholen nauwelijks aan functionerings- en beoordelingsgesprekken doen zijn zelfs slecht functionerende docenten niet te ontslaan. Immers, de kantonrechter zal een ontslag vanwege slecht functioneren alleen accepteren als er een heel verbetertraject vruchteloos aan vooraf is gegaan.

Deze te stevige rechtspositie is m.i. één van de grote problemen van het onderwijs.

Lees verder

Daily del.icio.us van maandag, 17 april 2006

Why is the sky blue? Facts you should know

De Minnesota Star Tribune publiceerde deze week: Why is the sky blue? Facts you should know. Deze quiz bestaat uit 10 vragen die elke “high school graduate” zou moeten kunnen beantwoorden.

Ik ben altijd in voor een quiz; Mijn antwoorden:

 1. 65% van de aarde is water
 2. De hersenen communiceren met elektrische signalen
 3. Nee, de dino’s waren al uitgestorven voordat de mens zich ontwikkelde
 4. De evolutietheorie, mutaties zijn random, en de sterkste overleeft.
 5. 365 dagen (en een beetje) = omlooptijd aarde rond de zon. 24 uur (iets minder) is de omlooptijd van de aarde om haar eigen as.
 6. Verschil in brekingsindex tussen blauw en rood licht
 7. Breking in waterdruppeltjes, zie 6.
 8. Omdat ze muteren
 9. 4 miljard jaar (gokje)
 10. WEET IK NIET!!!
 11. (extra credit) vanwege de precessiehoek van de aardas t.o.v. de zon evenaar.

Uitslag: Ik heb vraag 2 deels goed en vraag 6 en 10 (alledaags natuurkundige verschijnselen) kan ik niet duidelijk uitleggen. Ai ai ai. Weer wat geleerd.