Dagelijks archief: april 2, 2006

Buitenhof: De macht van de manager

Via Jasper (kilgoretrout) realiseerde ik me dat Ton van Haperen, columnist van het Onderwijsblad (tweewekelijks blad van de Algemene Onderwijsbond), leraar economie en lerarenopleider, vanmiddag te gast was in Buitenhof.

De aflevering heb ik gemist en staat pas vanaf 19u vanavond online, dus ik moet nog even wachten, maar Ton van Haperen is mijn held voor wat betreft scherpe analyses over de oprukkende managermaffia in het onderwijs.

Inhoud van de aflevering:

De macht van de manager:
Dokters en verpleegkundigen klagen erover, maar ook de dokter en de politieman zeggen steeds vaker hun werk niet goed meer te kunnen doen door de invloed van de managers in hun organisatie. Is die klacht terecht en waarom hebben de vakmensen de macht uit handen gegeven.
Een debat met Jaap Peters, auteur van het boek ‘De Intensieve Menshouderij’, Leo Lenssen, voormalig directeur van ROC/ASA en Ton van Haperen, leraar economie.

Ik ben benieuwd. Nog twee uurtjes wachten.

Neutrino massa in de klas

Via Slashdot en de BBC las ik:

“The MINOS experiment is a hugely important step in our quest to understand neutrinos–we have created neutrinos in the controlled environment of an accelerator and watched how they behave over very long distances,” said Professor Keith Mason, CEO of PPARC. “This has told us that they are not totally massless as was once thought, and opens the way for a detailed study of their properties. […] “

(bron: persbericht van Fermilab)

Kort door de bocht komt het er op neer dat het aantonen van de massa van neutrino’s de zogenaamde neutrino oscillaties, zoals in 1998 in japan voor het eerst waargenomen, opnieuw bevestigd.

Het interessante van dit nieuws vind ik dat Neutrino oscillaties deze maand in het vakblad voor docenten in de natuurwetenschappen NVOX werd genoemd in een lessenserie over deeltjesfysica, gebaseerd op het project Moderne Natuurkunde:

Ed van den Berg en Dick Hoekzema, Vijf lessen over deeltjesfysica (2), NOVX 31(3), maart 2006, blz 111. (Jammergenoeg niet online beschikbaar).

Dit stukje “aan het front van de wetenschap” zou ik dus direct in mijn lessen kwijt kunnen! Geen gezeur met natuurkunde uit 1857, maar natuurkunde van nu.

Ik heb vertrouwen in de toekomst van het schoolvak natuurkunde!

Een week meer of minder onderwijs?

In de Tweede Kamer is deze week de wet op de (ver)nieuw(d)e onderbouw geamendeerd, waardoor de minimale onderwijstijd van 1000 naar 1040 uur gaat, gebaseerd op 39 weken. De minimale onderwijstijd in de tweede fase h/v blijft 1000 uur.

De vastgestelde 39 weken lijkt op een week minder onderwijs t.o.v. de huidige norm van 40 weken. Maar in feite is de minimale onderwijstijd t.o.v. de huidige situatie verhoogd.

Er is volgens mij geen school in Nederland die werkelijk 40 weken per jaar lesgeeft; Met 12 weken ingeroosterde vakantie, betekent dat er slechts nog 5 werkdagen mogen uitvallen voor vergaderingen e.d. (onderwijsvernieuwing en nationale feestdagen laat ik maar buiten beschouwing). In de praktijk vallen er op z’n minst twee weken aan het einde van het schooljaar uit voor vergaderingen e.d.

Wellicht kan een half uurtje rapportophalen op woensdagochtend ook als 40 uur onderwijstijd (een week) gerekend worden. Met dit soort trucs proberen scholen nu aan de 1000 uur per jaar te komen. Immers: onderwijstijd is duur, minder onderwijs is financieel erg aantrekkelijk voor scholen. Een uurtje per week meer lesgeven om uitval door vergaderingen te compenseren is dus absoluut geen optie.

Volgens mij is er nu geen enkele school in Nederland die aan de 1000 uur onderwijstijd komt. En dan wordt de onderwijstijd vergroot naar 1040 uur? Laat de minister eerst eens zorgen dat de 1000 uur gehaald wordt!

Daily del.icio.us van zondag, 2 april 2006