Dagelijks archief: april 6, 2006

Buitenhof (2): Managers in het onderwijs

Eindelijk had ik vanavond tijd om de aflevering van Buitenhof van afgelopen zondag rustig te bekijken. Over de opkomst van de (midden) manager in het Onderwijs werd gediscussieerd door Ton van Haperen, docent Economie (en mijn held) en Jaap Peters, auteur van het boek ‘De Intensieve Menshouderij tegenover Leo Lenssen, schoolleider.

Een van de hoofdpunten van het debat was volgens mij het probleem van de vakman (docent) die als vakinhoudelijke deskundige onderaan de functieladder bungelt en alleen carriere kan maken als hij manager wordt. Hier tegenover staat de zeer stevige rechtspositie van de docent. Hierdoor kan een docent jarenlang slecht kan functioneren zonder consequenties. Voor de oplossing van dit probleem zijn blijkbaar managers nodig.

De essentie is dus: De managers zijn nodig omdat de docenten niet professioneel genoeg zijn.

Het volgende stukje vond ik stuitend; Het gaat over het punt dat er minder managers (veel minder) nodig zouden zijn als docent hun eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs zouden nemen:

(zo goed mogelijk geciteerd, 43 minuten vanaf het begin van de uitzendig).

Lenssen: Wat is de professionaliteit van de docent? Zegt Ton, “ik ga in de klas staan en doe de deur dicht?” Of zegt Ton “ik ga samen met anderen ervoor zorgen dat ik er goede dingen doe en ik neem die verantwoordelijkheid?”

van Haperen: Flauwe tegenstelling natuurlijk. Want op het moment dat ik door mijn schoolleiding naar de klas wordt gestuurd…

Lenssen: Maar jij laat je naar een klas sturen?

vH: Ja, natuurlijk, ik volg gewoon mijn rooster?

L: Dat is wat ik docenten verwijt!

vH: …Onzin… (kijkt afkeurend)
L: Het is toch gek om te zeggen, ik volg mijn rooster. Je kunt toch ook met een groep docenten samen bepalen hoe mijn programma in elkaar zit?

vH: …Allemaal irreele verhalen…

L: Onzin, Ton, in de school waar ik jaren leiding heb gegeven [geen v.o. school -Tom Kooij] worden de roosters gemaakt door kleine groepjes docenten.
[…] vH: Er komt een moment dat ik een “ontmoeting heb” met 25-30 leerlingen, zoals dat al honderd jaar gaat.

L: Je wilt toch niet beweren dat dat niet anders kan?

Dit vind ik dus echt stuitend. Er wordt beweerd dat de professionaliteit (of het ontbreken daarvan) van docenten het probleem is in het onderwijs, en dat daardoor de noodzaak van het grote aantal/aandeel managers bestaat. De irreele manier waarop zo’n schoolleider/manager dan over de banale onderwijsproblematiek praat, namelijk door te ontkennen dat het probleem bestaat, geeft wel aan waar het echt omgaat, namelijk dat managers en vakmensen een heel andere taal spreken.

Verder heb ik echt het gevoel (als jonge docent, nu ruim 3 jaar in het onderwijs), dat professionaliteit van docenten iets is wat docenten er in de vrije tijd bij moeten doen, terwijl ze daarnaast ook het echte werk op school, namelijk het primaire proces, Onderwijs, moeten uitvoeren, maar dan wel in de laagst mogelijke salarisschaal. Want het geld is op, dat is al uitgegeven aan bovenschools management…

BAH!

Onderwijs aan het woord

Zonet de enquete onderwijsaanhetwoord.nl ingevuld. Best een goede enquete. Hoewel ik hier, net als in een eerdere enquete (van AOb over het functiewaarderingssysteem), niet mijn frustratie over de toenemende managerscultuur in het onderwijs kwijt kon.

Jammer.

Onderwijs aan het woord

Didactiek voor blokuren

Van de Modelling maillinglist:

Date:    Mon, 3 Apr 2006 07:20:55 -0500
From:    Jerel Welker

Subject: Teaching Math in the Block1)  If at all possible, encourage a schedule where the class meets every
day.  Skipping days means the students aren’t taking fewer classes.
For low performing students:
2)  Switch activities every 20 minutes.  Have students grade their own
homework if teacher time is an issue.  In this way, grading homework
becomes a teaching time.  Provide the answers, allow immediate
questioning.
3)  Have students work at the board or have individual/group white
boarding time.
4)  Have a few problems up for students to work immediately when they
come in to get them started.  Go over them immediately.  Answer
questions.
5)  Use a routine or post your plan for the day on the board so students
know what is coming.
6)  Have multiple lecture sessions.  Have a lecture, practice, and have
another lecture/demo session.
7)  Use technology when relevant and available.  Students need immediate
feedback.  Online tests/practice materials can be very beneficial with
students who are used to gaming and other fast action results.
8)  Use test, re-test.  Test by objective.  Allow students to re-take an
objective for full/partial credit.  For example, if you score less than
75% on the objective, you can re-test for 90% credit.  Students must
work additional practice problems prior to re-testing.

The block can be a very useful tool, but it must be very structured and
organized.  The same 50 minute lesson plan won’t work!

Jerel Welker
Lincoln Southwest Math Department
Lincoln, NE

Bron: Moddeling digest 2006-83