Dagelijks archief: april 10, 2006

Nieuwe Natuurkunde update

Afgelopen vrijdagmiddag gaf Maarten Pieters, projectleider, een overicht van de stand van zaken van het project Nieuwe Natuurkunde (NiNa; Het vernieuwde natuurkunde programma bovenbouw havo/vwo vanaf 2010).

Vanaf volgend schooljaar beginnen de eerste scholen met uittesten van het programma in 4vwo met als doel het examen in mei 2009. Volgend jaar begint 4havo. Er is veel belangstelling voor het uittesten van het nieuwe programma, dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de facilitering dit mogelijk is vanwege geld dat het Platform Beta-Techniek beschikbaar stelt, volgens mij via het Universum programma. De docenten zijn zoals altijd enthousiast en bereid tot meedoen aan vernieuwing; Nu het ook nog eens gefaciliteerd (dus betaald) wordt komt e.e.a. goed van de grond. Ik hoop dat ook het programma op tijd af is, zodat de scholen echt in september kunnen beginnen. Het zal een race tegen de klok worden.

Hopelijk kan ik in de komende jaren zelf ook een deel van het programma testen, wellicht zelf mee ontwikkelen.

Context/Conceptmethode

Voor wat betreft het de invulling van de nieuwe natuurkunde werd naar mijn smaak een iets verder uitgekristalliseerd beeld geschetst dan eerder in november. Alle vernieuwe betavakken kiezen voor de Context/Concept methode; Maar wat houdt dat eigenlijk in? De keuze van de commissie NiNa is geinspireerd door de leercyclus van Kolb: Eerst concreet ervaren, dan abstraheren en vervolgens voorspellingen doen met de abstracte kennis en dit toetsen door middel van een concrete ervaring. Een practicum doen, een formule (concept) afleiden, hiermee een voorspelling doen en deze voorspelling testen in een practicum. Een constructivistische manier van leren.

kolb.JPG

De afbeelding geeft de Context/Concept (Kolb) cyclus schematisch weer.

Versnippert programma.

Het vak natuurkunde gaat in de vernieuwde Tweede Fase vanaf 2007 van 560 naar 480 slu in het vwo. Dat betekent dat er flink gesneden moet worden in het (naar mijn mening) nu al volle programma. Echter, de wens “uit het veld” om ook moderne natuurkunde (quatum fysica en relativiteitstheorie) en biofysica aan het programma toe te voegen, zorgt ervoor dat het aantal onderwerpen juist toeneemt.

Ik ben erg voor verdieping in plaats van versnippering. Ik ben erg bang voor overvol en versnippert natuurkunde programma, waarin alle onderwerpen oppervlakkig aan de orde komen en natuurkunde een soort weetjes-vak wordt. Verdiepen is wat mij betreft echt nodig en dat kan alleen als serieus gesneden wordt in de onderwerpen.

Samengevat

Ik vind het fijn dat de context/concept methode uit de kretologie sfeer wordt gehaald en een goede concrete invulling krijgt. Ik ben erg bang voor een overvol versnippert programma, het is hoog tijd dat er stevig gesneden gaat worden in de onderwerpen.

 

Daily del.icio.us van maandag, 10 april 2006