Dagelijks archief: april 21, 2006

Examen voor de deur: Klassikaal les in het Nieuwe Leren

Vandaag schrijft Trouw:

Eindexamenleerlingen van het vmbo op Slash21, de middelbare school die als eerste begon met het nieuwe leren, kregen afgelopen maanden extra klassikale lessen om de stof onder de knie te krijgen. […] „In januari zag ik dat de kinderen onvoldoende waren voorbereid op het examen”, vertelt directeur H. van Dieten. „We hebben maatregelen genomen en zien de eindexamens met vertrouwen tegemoet.”

Het onderwijsconcept van Slash21 is dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en dat de docent vooral coach is. […] „Wij hadden zulke hiaten verwacht”, zegt Van Dieten. „Onze school geeft vraaggestuurd onderwijs, terwijl het examen niet vraaggestuurd is. Dus moeten we, bijvoorbeeld met extra instructielessen, naar de exameneisen toe werken.”

Nu een vernieuwende school als Slash21 terug moet vallen op tradioneel leren, zal er wel weer respectloos moddergegooid worden tussen de voor- en tegenstanders van het Nieuwe Leren.

De analyse van het artikel is m.i. terecht: Het examen bepaald voor een groot deel het onderwijs; Omdat het examen leerstofgestuurd is, moet het onderwijs ook leerstof (inhoud) gestuurd zijn.

Ik vind overigens dat er niets mis is met doceerlessen, mits op de juiste manier (zoals in het artikel) toegepast. De polarisatie tussen vernieuwers en behoudende vakmensen is m.i. één van de problemen van de discussie over het Nieuwe Leren. Als “doceren” een slechtwoord wordt kan er nooit een zinnige discussie over onderwijs plaatsvinden. Pas als er met wederzijds respect gediscussieerd word