Contacturen en het lerarentekort

Tijdens de behandeling van de begroting OCW (1 december 2005) heeft de heer Slob (ChristenUnie) gevraagd om een internationale vergelijking over het aantal contacturen van docenten in het voortgezet onderwijs. […]. Zijn veronderstelling is dat een verlaging van het aantal contacturen de aantrekkelijkheid van het beroep kan vergroten en zo een middel kan zijn om het te verwachten lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken.

Wanneer alle scholen het aantal contacturen met één uur per week verlagen, zijn er ruim 2000 extra leraren nodig (in voltijdbanen). Dit zou de scholen € 150 miljoen kosten, een stijging van ongeveer 4 procent.

Bron: Brief van de Minister aan de Tweede Kamer

Hoewel ik een verlaging van het aantal contacturen (nu meestal 25/week) ten gunste van tijd voor individuele begeleiding van leerlingen en onderwijsontwikkeling toe juig, vraag ik me af of verlaging van het aantal contacturen om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken zin heeft. Immers, er ontstaat op deze manier een onmiddelijke vacature voor nog eens ruim 2000 extra voltijdsbanen per verlaging van het aantal contacturen per week. En waar gaan die leraren vandaan gehaald worden?
De Minister gaat uitzoeken hoe het aantal contacturen van leraren in Nederland zich verhoud met de rest van Europa. Uit het vorige OESO onderzoek kan ik me herinneren dat per contactuur per leerling het Nederlandse onderwijs 1 van de goedkoopste in Europa is. Ik ben benieuwd.

Advertenties

2 Reacties op “Contacturen en het lerarentekort

 1. Contact met mensen is per definitie stressvol.
  Dus wat dat betreft kan ik een heel klein eindje opdenken met de ChristenUnie.
  Maar daarna gaan de ChristenUnie en ik uit elkaar.
  Ik zou denken dat contact met leerlingen de kern van je baan zou moeten zijn.
  ‘Minder contacturen = meer lol’ komt volgens mij neer op de volgende gedachtengang:
  ‘Voor de klas is het ergst. Misschien willen mensen leraar worden als ze niet zo vaak leerlingen zien.’
  Mag ik hieruit concluderen dat je, volgens de ChristenUnie, in wezen een niet zo leuke baan hebt?
  Die je kunt opvrolijken door je uren door te brengen zonder leerlingen?
  Dit is nou het kitkat-gevoel: ‘iedereen eruit, dan kan ik eindelijk eens LES geven’.

 2. @Elke,

  Volgens mij is dat een verkeerde gedachtengang. Persoonlijk ervaar ik op dit moment (met schoolexamens, inhaalschoolexamens, herkansing schoolexamens, en inhaal- herkansingschoolexamens) een enorme piekdrukte en daardoor ongezonde werkdruk. Omdat er tegelijkertijd 5 tot 7 uur per dag lesgegeven moet worden is e.e.a. nauwlijks vol te houden, laat staan dat er tijd is voor individuele begeleiding, dan wel onderwijsontwikkeling en -verbetering.

  Minder contacturen zou het onderwijs zeker wel aantrekkelijker maken, omdat er dan per lesuur meer tijd beschikbaar is voor noodzakelijk ander werk, dan met-30-leerlingen-in-een-lokaal.

  Het lerarentekort zal het m.i. niet oplossen. De aantrekkelijkheid van het beroep zit hem volgens mij niet in de werkdruk. Meer in de waardering en carrieremogelijkheden.

  In het PO praat men overigens juist over minder ADV (in feite dus arbeidsduurverlenging) als oplossing van het tekort.