Maandelijks archief: juni 2006

Opwaardering leraarsvak?

De gezamenlijke onderwijsbonden pleiten voor een opwaardering van het leraarsvak. Het gemiddelde opleidingsniveau van het onderwijspersoneel daalt, door het meer inzetten van onderwijsondersteunend personeel (dat is overigens een positieve ontwikkeling) maar ook door de daling van het aantal academisch gevormde leraren in het onderwijs.

De oplossing is helder: Opwaardering van het vak. Het staat er met veel bla bla, maar het betekent maar één ding: Er is (veel) meer geld nodig voor lerarensalarissen. Of de salarissen nu omhoog gaan, of dat leraren meer tijd krijgen voor hun professionele ontwikkeling en daardoor minder les kunnen geven het komt allemaal op hetzelfde neer: Meer geld. Persoonlijk vraag ik me af of daar wel draagvlak voor is in de regering dan wel Tweede Kamer.

Merkwaardig vind ik het volgende citaat uit het pleidooi van de bonden:

De downgrading wordt ook niet (in de eerste plaats) veroorzaakt door het nieuwe functiewaarderingsysteem.

Het zal wel iets te maken hebben met het feit dat de bonden zelf mede verantwoordelijk zijn voor de invoering van het functiewaarderingssysteem, want “op de werkvloer” (in ieder geval voor mij persoonlijk) wordt nu juist wel het functiewaarderingsysteem verantwoordelijk gehouden voor een (extra) downgrading van het beroep. Het scheelt voor mijn eindsalaris in ieder geval enkele honderden (zoniet meer dan duizend) euro per maand. Dat voel ik als een behoorlijke downgrading. Ik vind het jammer dat de bonden weigeren om deze realiteit te onderkennen.

Daily del.icio.us van dinsdag, 27 juni 2006

Daily del.icio.us van maandag, 26 juni 2006

Random YouTube (8): Rube Goldberg

Via digg.com kwam ik deze rube goldberg machine tegen:

Examenuitslag

Morgenochtend worden de zogenaamde “normeringstermen” bekend gemaakt. Daarmee is het mogelijk om de cijfers te bepalen, zodat de examenkandidaten morgenmiddag gebeld kunnen worden (met goed danwel slecht nieuws).

De score voor de examens is inmiddels door de docenten bepaald en gecontroleerd door zogenaamde “gecommitteerden” (ook wel tweede corrector genoemd, een collega van een andere school in de regio). Met behulp van de normeringsterm kan het gemiddelde van een te moeilijk examen wat opgekrikt worden. Maar sinds een paar jaar kan de score voor een te makkelijk examen ook naar beneden bijgesteld worden!

Het uitrekenen van het cijfer is overigens nog niet zo eenvoudig en het afronden ook al niet. (Maar gelukkig publiceert het cito ook omrekentabellen).

Random YouTube (7)

Weer eentje in de categorie: “wel geinig…”

Winning video from Jeremy Levy’s Physics 0110 class at the University of Pittsburgh. A takeoff of the Saturday morning show “Saved by the Bell”

Onhoorbare ringtone?

Planeten Paultje schrijft over een fantastische toepassing van natuurkunde in de klas: Een ringtone die onhoorbaar is voor docenten, omdat de frequentie van de toon net buiten het hoorbaar bereik van de gemiddelde (oudere) docent ligt en net binnen het hoorbaargebied van leerlingen ligt. 

De mp3 file zou een toon van 17 kHz moeten geven, maar op mijn computer (hier op school) lijkt de toon veel lager te zijn, in ieder geval door mij goed hoorbaar. Het is volgens mij maar de vraag welke toon er werkelijk uit een simpel PC boxje of GSM luidspreker komt.

Originele bron van het artikel. (New York Times dus registraties nodig, of gebruik Bugmenot).

Random YouTube (6)

Dit keer een filmpje met (m.i.) zeer goede animaties van “de proef van Young” (double slit experimenten).

[gv data=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4237751840526284618″%5D%5B/gv%5D

(link naar de bron)

Het is een stukje video uit een commerciele productie. Het is echter moeilijk te achterhalen of dit filmpje als reclame op Google Video is gezet of dat het hier om illegale reproductie gaat…

Random YouTube (5)

Nog een voorbeeld van het resultaat goed onderwijs (van Google Video):

Door middel van het meten van de slingertijd van een slinger wordt “g” bepaald. Doordat deze studenten een lange slinger gebruiken wordt de meting behoorlijk nauwkeurig.

“This was a project that a friend of mine and I did for AP Physics to get extra credit”. (bron: google video).

[gv data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=39453816490066352"][/gv]

 

 

Random YouTube (4)

Deze keer komt de Random YouTube van Google Video:

Kerwin Schween en Lodewijk Berkhout, leerlingen van het haags montesorri lyceum hebben een filmpje gemaakt voor een praktische opdracht natuurkunde: “De Magistraal”.

[gv data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8964545763872432782"][/gv]