Dagelijks archief: juni 3, 2006

Gebrekkige software verstoort computer examen Natuurkunde

ZETTEN – Een proef met een computerexamen natuurkunde voor de havo is het HPC in Zetten gisteren zeer slecht bevallen. Door problemen met het computerprogramma liep het eindexamen voor een deel in de soep.

(bron) (meer info)

Voorafgaand aan de COMPEX (computer) examens Natuurkunde 1,2 havo en vwo ontving ik een mededeling van het Cito dat er een fout in de gebruikte programmatuur kon optreden. Deze fout (een runtime error, waardoor het programma afsluit zonder op te slaan) trad in het havo examen bij 1 leerling op. (En ook nog een keertje bij mij tijdens het nakijken). Een dergelijke fout (instabiele software) is vrijwel onvermijdbaar bij computer examens en niet heel ernstig: De batterijen van een rekenmachiene kunnen ook wel eens leeggaan, de inkt van een pen raakt op etc etc. De leerling krijgt in dit geval een paar minuten extra tijd en doet de opgave opnieuw. No harm done…

Blijkbaar ging het op het HPC in Zetten echt fout. Het examen was deels niet uitvoerbaar. Ook dit soort problemen zijn volgens mij onvermijdelijk en ernstig. Het is een belangrijke reden waardoor ik tegen het gebruik van de computer bij examens ben als het niet echt iets toevoegd (zoals bij natuurkunde). Murphy voorspelt dat dit soort problemen zich zullen blijven manifesteren. Dat wordt volgend jaar leuk als het COMPEX examen natuurkunde 1,2 havo/vwo verplicht is voor alle scholen.

Mijn advies: Gebruik computer examens alleen in schoolexamens en voor vakken waar het echt iets toevoegd. Bijvoorbeeld beeld en geluidsfragmenten bij de kunstvakken.

Random YouTube (2)

Het filmpje is matig van kwaliteit, maar het achterliggende idee (goed onderwijs) is zeker de moeite waard:

“Project for my physics calss senior year. We had to get across teh pool by only using duck tape bottles and PVC pipe. Physics Joy!”

[gv data="http://www.youtube.com/v/Pwoa5iY2pPc"][/gv]