Dagelijks archief: juni 28, 2006

Opwaardering leraarsvak?

De gezamenlijke onderwijsbonden pleiten voor een opwaardering van het leraarsvak. Het gemiddelde opleidingsniveau van het onderwijspersoneel daalt, door het meer inzetten van onderwijsondersteunend personeel (dat is overigens een positieve ontwikkeling) maar ook door de daling van het aantal academisch gevormde leraren in het onderwijs.

De oplossing is helder: Opwaardering van het vak. Het staat er met veel bla bla, maar het betekent maar één ding: Er is (veel) meer geld nodig voor lerarensalarissen. Of de salarissen nu omhoog gaan, of dat leraren meer tijd krijgen voor hun professionele ontwikkeling en daardoor minder les kunnen geven het komt allemaal op hetzelfde neer: Meer geld. Persoonlijk vraag ik me af of daar wel draagvlak voor is in de regering dan wel Tweede Kamer.

Merkwaardig vind ik het volgende citaat uit het pleidooi van de bonden:

De downgrading wordt ook niet (in de eerste plaats) veroorzaakt door het nieuwe functiewaarderingsysteem.

Het zal wel iets te maken hebben met het feit dat de bonden zelf mede verantwoordelijk zijn voor de invoering van het functiewaarderingssysteem, want “op de werkvloer” (in ieder geval voor mij persoonlijk) wordt nu juist wel het functiewaarderingsysteem verantwoordelijk gehouden voor een (extra) downgrading van het beroep. Het scheelt voor mijn eindsalaris in ieder geval enkele honderden (zoniet meer dan duizend) euro per maand. Dat voel ik als een behoorlijke downgrading. Ik vind het jammer dat de bonden weigeren om deze realiteit te onderkennen.