Maandelijks archief: augustus 2006

Daily del.icio.us van zaterdag, 26 augustus 2006

Goggles: Google Maps Flight Sim

Goggles: een Google Maps Flight Sim. Grappig!

Je kunt de start-locatie ook zelf definieren, mits hoge resolutie satelietbeelden beschikbaar zijn voor die locatie. Helaas valt daardoor mijn woonplaats af, dan maar vliegen boven een melancholisch plekje: (voormalig) Vliegveld Ypenburg. Ooit een prima plek om te zweefvliegen, nu volgebouwd met duizenden huizen.

Saillant detail: Het voormalige start- en taxibanenstelsel lijkt in de vorm van water terug te komen in de wijk.

Daily del.icio.us van woensdag, 16 augustus 2006

Daily del.icio.us van zaterdag, 5 augustus 2006

(Nog) geen landelijk COMPEX Natuurkunde 1,2 examen

Alhoewel het gerucht al enkele weken “rondging” is het nu officieel bekend gemaakt: Geen verplichte landelijke COMPEX natuurkunde 1,2 examens het komend schooljaar (2006/2007):

De pilot computerexamens Natuurkunde voor vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo, die in 2005 is gestart, wordt met een jaar verlengd.

De evaluatie en de ervaringen van het LAKS, schoolleiders en en de regiegroep Compex (waarin Cito, CEVO en IB-Groep zitting hebben) laten zien dat deze examens grotendeels succesvol zijn en op waardering kunnen rekenen, maar dat landelijke invoering op dit moment te vroeg is.

Dat betekent dat dit vak voorlopig niet verplicht met de computer wordt afgenomen. Scholen kunnen door de verlenging van de pilot nog wel steeds vrijwillig kiezen om deze examens met de computer af te nemen.

bron: Ministerie van OCW. (via ICT op school).

Ik heb de afgelopen jaren meegedaan aan de pilot en ik ben blij dat het nog niet landelijk wordt ingevoerd.

Persoonlijk heb ik een aantal bezwaren tegen het COMPEX natuurkunde examen:

  1. Het is een uitbreiding van de examenstof, die deels “naast”/”buiten” de normale stof valt. Het is eigenlijk niet meer dan extra trucjes die moeten worden aangeleerd, waarbij ik deels het nut of de relevantie niet zie.
  2. De uitvoering van een computer examen is onevenredig lastig (computers, werkplekken e.d.).
  3. Het nakijken is een crime en kost enorm veel tijd.

Deze bezwaren weerhouden me er overigens niet van om met de pilot mee te doen, in de hoop iets in positieve zin te kunnen bijdragen.