(Nog) geen landelijk COMPEX Natuurkunde 1,2 examen

Alhoewel het gerucht al enkele weken “rondging” is het nu officieel bekend gemaakt: Geen verplichte landelijke COMPEX natuurkunde 1,2 examens het komend schooljaar (2006/2007):

De pilot computerexamens Natuurkunde voor vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo, die in 2005 is gestart, wordt met een jaar verlengd.

De evaluatie en de ervaringen van het LAKS, schoolleiders en en de regiegroep Compex (waarin Cito, CEVO en IB-Groep zitting hebben) laten zien dat deze examens grotendeels succesvol zijn en op waardering kunnen rekenen, maar dat landelijke invoering op dit moment te vroeg is.

Dat betekent dat dit vak voorlopig niet verplicht met de computer wordt afgenomen. Scholen kunnen door de verlenging van de pilot nog wel steeds vrijwillig kiezen om deze examens met de computer af te nemen.

bron: Ministerie van OCW. (via ICT op school).

Ik heb de afgelopen jaren meegedaan aan de pilot en ik ben blij dat het nog niet landelijk wordt ingevoerd.

Persoonlijk heb ik een aantal bezwaren tegen het COMPEX natuurkunde examen:

 1. Het is een uitbreiding van de examenstof, die deels “naast”/”buiten” de normale stof valt. Het is eigenlijk niet meer dan extra trucjes die moeten worden aangeleerd, waarbij ik deels het nut of de relevantie niet zie.
 2. De uitvoering van een computer examen is onevenredig lastig (computers, werkplekken e.d.).
 3. Het nakijken is een crime en kost enorm veel tijd.

Deze bezwaren weerhouden me er overigens niet van om met de pilot mee te doen, in de hoop iets in positieve zin te kunnen bijdragen.

Advertenties

2 Reacties op “(Nog) geen landelijk COMPEX Natuurkunde 1,2 examen

 1. Er is ook het dilemma van het monopoly van Coach. Er zijn andere programma’s die ook geschikt zijn (zo niet beter) maar die maken geen kans door de verplichting om met Coach te werken.
  Werk voor de NMA.

  Martin Mug

 2. Ik vraag me af waarom men verplicht om onveilige software (Coach 5) die in Dos0box draait te installeren, terwijl er een nieuwere versie van Coach is.
  Bovendien is er vergelijkbare modernere software die evengoed, zo niet beter voldoet (DataStudio)