Impuls of Stoot?

Gerard ’t Hoofd bespreekt/beoordeelt het eindexamen Natuurkunde 1,2 VWO 2007:

[…]Tot slot een vraag over “de verticale stoot”. Dat woord kende ik niet, maar volgens de nakijkregels, waarin ik mocht spieken, bleek het om de impuls te gaan. Wie naar onze universiteit gaat, mag dat woord weer vergeten!

“Stoot” lijkt me een heel valide natuurkundig begrip. De stoot (integraal F*dt) is overigens gelijk aan de toename van impuls.

Haalt ’t Hooft de Nederlandse en Engelse termen door elkaar?

 • NL = EN
 • Stoot = impulse
 • Impuls = momentum
 • Impuls-moment = angular momentum
Advertenties

10 Reacties op “Impuls of Stoot?

 1. Leo den Ouden

  “Stoot” lijkt me alleen nuttig als er in korte tijd een aanzienlijke impulsverandering is, bijv, bij een biljartstoot. De kracht is dan wat moeilijk te analyseren. Die naar beneden gerichte “vertikale stoot Fy*dt” op het laatste centrale examen duurde 16 sec, en bestond gewoon uit zwaartekracht Fz + wrijvingskracht. De (hoog)leraren hadden hier meer moeite mee dan de lln.

  Over de benaming:
  Het engelse “impulse” lijkt ook te duiden op een kort-durende “input” van een “puls”-vormige kracht. “Momentum” zal zoiets zijn als “hoeveelheid van beweging”. Ik gok dat deze termen al door Newton zijn gebruikt in zijn Principia.

  Vraag: wie heeft het nederlandse “impuls” geintroduceerd? Heeft die zich misschien vergist?

 2. “Ik gok dat deze termen al door Newton zijn gebruikt in zijn Principia.”

  Ik zal het eens nakijken.

  Gelukkig hadden veel leerlingen deze vraag “gewoon” goed opgelost. Er is een aflevering van de briljante serie “klassieke mechanica” (teleac 1987) waarin de grootheid impuls heel goed wordt toegelicht. Volgens mij was het Descartes die het woord voor het eerst heeft gebruikt, maar ik kan me vergissen. 😉

 3. Momentum (EN) en Impuls (NL) is m.i. inderdaad de grootheid die de hoeveelheid beweging voorstelt.

  Hoewel ik snap dat de hoogleraren moeite hebben met een kracht”stoot” waarbij een kracht een langere tijdsduur werkt, ipv de genoemde botsing/biljartstoot, is de toepassing ervan niet alleen beperkt tot het eindexamen natuurkunde. In de ruimtevaart wordt de stoot (impulse) die over een aantal seconden/minuten werkt en daarmee een impuls (momentum) verandering geeft veelvuldig gebruikt.

 4. @R. Boot.

  “Klassieke mechanica” is “The Mechanical Universe”.

  Lesson 15: Conservation of Momentum

  If The Mechanical Universe is a perpetual clock, what keeps it ticking away till the end of time? Taking a cue from Descartes, momentum — the product of mass and velocity — is always conserved. Newton’s laws embody the concept of conservation and momentum. This law provides a powerful principle for analyzing collisions, even at the local pool hall.

  Helaas is aflevering 15 niet op google video beschikbaar: http://video.google.com/videosearch?q=mechanical+universe%3A+16

 5. Ik heb alle KM’s op DVD. Je kunt ze ook bestellen bij teleac (is wel op video). Fantastsiche serie; ik gebruik ze vaak in mijn lessen.

  Ik snap overigens de opmerking van ’t Hooft (ook) niet zo.

 6. rudolfhendriques

  http://rudolfhendriques.volkskrantblog.nl/

  Tom, zou Einstein er niet naast kunnen zitten? Ik ben benieuwt naar je mening..

 7. Nee, Einstein zit er niet naast. Zijn theorieen voorspellen beter dan welke andere dan ook wat er gebeurd. Net zo als Newton’s mechanica goed voorspelt wat er met dingen gebeuren die met normale snelheden voortbewegen.

  benieuwd is met een d

 8. rudolfhendriques

  Het blijft natuurlijk maar een theorie. Waarom zoeden we hem niet eens 180 graden omdraaien zodat we er van uitgaan dat wij met “lichtsnelheid” bewegen t.o.v. het licht?

 9. Hallo,

  Ik zou graag de Teleac cursus Klassieke Mechanica ooit nog eens willen zien. Weet u of dat mogelijk is?

 10. Hubert Christiaen

  De term “stoot” slaat op een grootheid die afgeleid wordt van de kracht. Men zou het dus een “eigenschap” van de kracht kunnen noemen. De term “impuls” beschrijft een eigenschap van een massa of voorwerp. Het verband tussen de twee is dat de stoot een verandering van impuls veroorzaakt.
  De Engelse term “momentum” voor impuls is inderdaad wat verwarrend. Men spreekt in het Engels ook wel over “momentum of momentum, voor impulsmoment, waarbij dezelfde term in verschillende betekenissen gebruikt wordt.