Actieplan Plasterk

Minister Plasterk heeft vandaag zijn actieplan omtrent het rapport van de commissie Rinooy Kan gepresenteerd.

Ik ben natuurlijk vooral geintresseerd hoeveel meer ik ga verdienen. Resultaat: Misschien ga ik er op achteruit Het zal nog wel even duren voordat ik er echt iets van ga merken.

In 2008 willen we de salarisschalen in het PO, het VO en de BVE inkorten van 18 tot 15 jaar. Door een – nog door het volgende kabinet te bekrachtigen – volgende stap in 2012 worden deze salarisschalen ingekort tot 12 jaar.

Ok. Mijn salarisschaal wordt ingekort van 18 naar 15 treden (niet jaar, zie hieronder). Maar of er ook een verlaging van 15 naar 12 komt, dat moet een nieuw kabinet maar uitmaken.

Met deze maatregel, gecombineerd met de maatregel in 4.1, is niet langer sprake van een carrièreperspectief voor leraren dat achterblijft bij andere sectoren. Daarnaast maken we met de sectoren afspraken over het stapsgewijs invoeren van prestatiebeloning. Hiertoe zullen er binnen het huidige systeem substappen per periodiek gecreëerd moeten worden (bij goed functioneren krijg je bijvoorbeeld de hele periodiek, bij redelijk functioneren de helft). De automatische periodiek wordt dus afgeschaft en op termijn willen we komen tot afschaffing van het tredensysteem (zoals in de HO-sector). Invoering hiervan is een voorwaarde voor de inkorting van de carrièrelijnen.

(vetgedrukt door mij).

WAT????? Er worden HALVE PERIODIEKEN ingevoerd… Mijn ervaring met de invoering van het functiewaarderingsysteem heeft me heel erg skeptisch gemaakt over dit soort maatregelen. Als er een mogelijkheid is voor de besturen om te bezuiningen dan worden die ook gebruikt. Ik voorspel dat er veel vaker van de halve periodiek gebruik gemaakt zal worden dan de Minister voor ogen heeft.

Verder wil de minister de BAPO afschaffen en mij meer laten werken. (Hoort dat niet in de CAO onderhandelingen tussen de zelfstandige schoolbesturen (werkgevers) en de werknemers thuis? En is een van de hete hangijzers in die CAO onderhandelingen juist niet de werkdruk?)

Volgens mij stond er ook nog iets in het Rinooy Kan rapport over betere beloning van eerstegraadsleraren. Ik zie dat niet meteen terug in het actieplan van de Minister.

Toch maar weer eens in de intermediair bladeren?

Een Reactie op “Actieplan Plasterk

  1. Het NOVA/Den Haag Vandaag debat van vrijdagavond maakte voor mij een aantal zaken duidelijk:

    – Plasterk wil echt een serieuze impuls aan het onderwijs geven
    – Plasterk is zich bewust van het probleem van de autonome besturen. Mijn bezwaren van hierboven zijn dus wellicht wat prematuur. In het actieplan wordt overigens genoemd dat de bekostiging van de scholen gefaseerd verhoogd wordt ALS ze tegelijkertijd o.a. meer leraren in hogere schalen stoppen (Het zogenaamde convenant).

    Nou ja, we zullen zien…

    Nog steeds heb ik niets gehoord over betere betaling van hoger opgeleiden (eerstegraders).