Dagelijks archief: december 23, 2007

Meer leerlingen kiezen beta in de Vernieuwde Tweede Fase

Opmerkelijke uitkomst van de enquête naar de stand van zaken in de Vernieuwde Tweede Fase:

De meest opmerkelijke uitkomst is dat zowel op het havo als op het vwo het percentage leerlingen dat voor bèta kiest, meer dan marginaal is gestegen. Op het havo neemt zowel de keuze voor NT als voor NG toe. Op het vwo wordt er minder voor NG en meer voor NT gekozen, maar is er toch nog in zijn totaliteit sprake van een niet te verwaarlozen stijging van de bèta-keus.

bron: Nieuwsbericht in WiskundE brief 440

Lees het volledige rapport.