Categorie archief: Arbeidsvoorwaarden

15% salarisachterstand?

Woensdagmiddag is er op het Plein in Den Haag een lerarenactie voor ondermeer 15% meer salaris.

Mijn indruk van het onderwijs is dat een beperkt deel van de docenten slecht betaald wordt; Met name de startende docenten met kleine banen en de jonge eerstegraadsdocenten. Ook is er een groep docenten die het dubbel en dwars verdient om een beter salaris te verdienen, de vmbo docenten op zwarte scholen in de grote steden.

Maar er is ook een groep leraren die mijnsinziens marktconform (of meer) verdient en/of dankbaar gebruik maakt van secundaire arbeidsvoorwaarden rondom de opvoeding van kinderen zoals part-time werken en schoolvakanties. Deze hebben dus eigenlijk niets te klagen. Klopt dat beeld eigenlijk wel?

Tijd voor cijfertjes:

Bij de overheid zitten HBO ICTers e.d. in schalen 9 t/m 11. Als ik deze salarisschalen vergelijk met de overeenkomstige schalen in het onderwijs (LA en LB) dan springt met name schaal 10 versus LB eruit.  Het startsalaris is met 2300 bruto per maand gelijk, maar het eindsalaris is in de overheid schaal 10 3702 euro tegen 3524 in het onderwijs. Dat is 5% minder. Overigens is het verschil tussen de schalen 12 en LD miniem. Als je veel verdient in het onderwijs heb je dus niet zo veel te klagen. Jammergenoeg is deze schaal voor leraren vrijwel onbereikbaar geworden.

Omdat dit maximum ook nog eens zo’n 8 jaar eerder wordt bereikt is het salaris verschil wel erg groot. Na 12 jaar zit de LB leraar op 2900 euro tegen de 3702 euro van de ambtenaar bij het rijkt. Dat is 20% minder.

Ik moet mijn beeld een beetje bijstellen. De salarissen in het onderwijs lopen echt te ver achter!

Tot ziens op woensdag 26 maart op het Plein in Den Haag!

Minder werken betekent meer lessen?

In het rapport “Werken in het onderwijs 2008” (Min OCW) kom ik de volgende tabel tegen: (blz 46, tabel 3.8):

(klik op de tabel als deze niet volledig zichtbaar is)

Conclusie uit de tabel:

Werknemers in het onderwijs met een parttime baan geven per dagdeel gemiddeld meer lessen dan fulltimers.

Dat verklaart ook waarom (parttime, want raadslid) collega Michel mij altijd in de personeelskamer ziet, in plaats van in de klas. Als parttimer geeft hij gewoon meer lessen per werkdag!

Fulltimers hebben dus gemiddeld meer niet lesgebonden taken. Dat betekent m.i. dat ze meer invloed hebben op de tijdsindeling van hun werk. Zouden ze een lagere werkdruk “voelen”?

Dit is zeker niet het hele verhaal: Niet lesgebonden taken zorgen vaak ook juist voor een hoge werkdruk. Gebrek aan werkplekken op school, versnipperde werkdagen (tussenuren) e.d. zorgen ervoor dat het eigenlijk best relaxed kan zijn om gewoon veel les te geven op een werkdag.

Stop Plasterk: www.lerareninactie.nl

De actiegroep “Stop Plasterk” (een iniatief van leraren uit Den Haag en Delft) lanceert een nieuwe website:

www.lerareninactie.nl

Ik ben het niet op alle punten met het manifest van de actiegroep eens. Ik heb me geergerd aan spam in vakcommunities en mijnsinziens onjuiste uitspraken. Zie ook deze log. Ik zal ook niet deelnemen aan een eventuele wilde staking  op 26 maart. Op 26 maart wordt een actiedag georganiseerd. Vanaf 15u00 wordt gedemonstreerd op het Plein in Den Haag.

Dat betekent niet dat ik een tegenstander van de actiegroep ben, en ik vind het dan ook belangrijk om iedereen te wijzen op de website.

Lees en oordeel zelf!

Plasterk toch maar niet stoppen?

Vanwege een spam bericht in een maillinglist over NLT over de actie groep “Stop Plasterk” ben ik maar eens naar het weblog Stop Plasterk gesurfd. Reageren op spam is natuurlijk echt heel dom, maar goed. Op het weblog las ik prominent in de eerste regels van het meest recente bericht:

Plasterk wil dat de werkweek van docenten wordt uitgebreid van 36 naar 40 uur. Kennelijk is hij niet op de hoogte van het feit dat docenten over het algemeen 80% van fulltime werken.

De eerste regel klopt. De tweede regel is mijns inziens niet alleen onjuist, het is pure stemmingmakerij. Er wordt gesteld dat de arme docenten niet fulltime werken omdat hun werk zo zwaar is. Voor beginnende docenten is het zeker waar, deze hebben massaal kleine banen vanwege werkdruk en/of arbeidsmarkt. We mogen niet vergeten dat een groot deel van de vacatures part-time is. Maar er kan niet gesteld worden dat ervaren docenten over het algemeen 80% werken vanwege de werkdruk in het onderwijs. Dat is echt geen regel in het onderwijs.

Zeuren over de werkdruk met onjuiste gegevens, terwijl de publieke opinie juist van mening is dat we met al die vakanties een luizenbaan hebben. Ja, daar hebben we wat aan! Laten we a.u.b. de discussie voeren en stoppen met ons opstellen als een stelletje zielige huilers!

Ik moet weg, ik moet nog even het domein stop-stopplasterk.nl registreren.

Actieplan Plasterk

Minister Plasterk heeft vandaag zijn actieplan omtrent het rapport van de commissie Rinooy Kan gepresenteerd.

Ik ben natuurlijk vooral geintresseerd hoeveel meer ik ga verdienen. Resultaat: Misschien ga ik er op achteruit Het zal nog wel even duren voordat ik er echt iets van ga merken.

In 2008 willen we de salarisschalen in het PO, het VO en de BVE inkorten van 18 tot 15 jaar. Door een – nog door het volgende kabinet te bekrachtigen – volgende stap in 2012 worden deze salarisschalen ingekort tot 12 jaar.

Ok. Mijn salarisschaal wordt ingekort van 18 naar 15 treden (niet jaar, zie hieronder). Maar of er ook een verlaging van 15 naar 12 komt, dat moet een nieuw kabinet maar uitmaken.

Met deze maatregel, gecombineerd met de maatregel in 4.1, is niet langer sprake van een carrièreperspectief voor leraren dat achterblijft bij andere sectoren. Daarnaast maken we met de sectoren afspraken over het stapsgewijs invoeren van prestatiebeloning. Hiertoe zullen er binnen het huidige systeem substappen per periodiek gecreëerd moeten worden (bij goed functioneren krijg je bijvoorbeeld de hele periodiek, bij redelijk functioneren de helft). De automatische periodiek wordt dus afgeschaft en op termijn willen we komen tot afschaffing van het tredensysteem (zoals in de HO-sector). Invoering hiervan is een voorwaarde voor de inkorting van de carrièrelijnen.

(vetgedrukt door mij).

WAT????? Er worden HALVE PERIODIEKEN ingevoerd… Mijn ervaring met de invoering van het functiewaarderingsysteem heeft me heel erg skeptisch gemaakt over dit soort maatregelen. Als er een mogelijkheid is voor de besturen om te bezuiningen dan worden die ook gebruikt. Ik voorspel dat er veel vaker van de halve periodiek gebruik gemaakt zal worden dan de Minister voor ogen heeft.

Verder wil de minister de BAPO afschaffen en mij meer laten werken. (Hoort dat niet in de CAO onderhandelingen tussen de zelfstandige schoolbesturen (werkgevers) en de werknemers thuis? En is een van de hete hangijzers in die CAO onderhandelingen juist niet de werkdruk?)

Volgens mij stond er ook nog iets in het Rinooy Kan rapport over betere beloning van eerstegraadsleraren. Ik zie dat niet meteen terug in het actieplan van de Minister.

Toch maar weer eens in de intermediair bladeren?

Joep Bertrams over Onderwijs

Al op 13 april 2007 verscheen deze Joep bij Nova.

Opwaardering leraarsvak?

De gezamenlijke onderwijsbonden pleiten voor een opwaardering van het leraarsvak. Het gemiddelde opleidingsniveau van het onderwijspersoneel daalt, door het meer inzetten van onderwijsondersteunend personeel (dat is overigens een positieve ontwikkeling) maar ook door de daling van het aantal academisch gevormde leraren in het onderwijs.

De oplossing is helder: Opwaardering van het vak. Het staat er met veel bla bla, maar het betekent maar één ding: Er is (veel) meer geld nodig voor lerarensalarissen. Of de salarissen nu omhoog gaan, of dat leraren meer tijd krijgen voor hun professionele ontwikkeling en daardoor minder les kunnen geven het komt allemaal op hetzelfde neer: Meer geld. Persoonlijk vraag ik me af of daar wel draagvlak voor is in de regering dan wel Tweede Kamer.

Merkwaardig vind ik het volgende citaat uit het pleidooi van de bonden:

De downgrading wordt ook niet (in de eerste plaats) veroorzaakt door het nieuwe functiewaarderingsysteem.

Het zal wel iets te maken hebben met het feit dat de bonden zelf mede verantwoordelijk zijn voor de invoering van het functiewaarderingssysteem, want “op de werkvloer” (in ieder geval voor mij persoonlijk) wordt nu juist wel het functiewaarderingsysteem verantwoordelijk gehouden voor een (extra) downgrading van het beroep. Het scheelt voor mijn eindsalaris in ieder geval enkele honderden (zoniet meer dan duizend) euro per maand. Dat voel ik als een behoorlijke downgrading. Ik vind het jammer dat de bonden weigeren om deze realiteit te onderkennen.

Over het belang van het taakbeleid in de nieuwe CAO vo

De onderhandelingen over de nieuwe CAO vo zijn stukgelopen:

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn vastgelopen. Wat in januari nog simpel leek, loopt nu spaak op het taakbeleid. Werkgevers willen af van het voorschrift dat er een tweederde meerderheid van het personeel nodig is om het taakbeleid te wijzigen.

(bron)

Waarom is het taakbeleid een cruciaal punt? Het taakbeleid bepaald de omrekening van lestijd naar werktijd. Een leraar werkt 1659 uur per jaar. 40 weken, 25 lessen per week van 50 minuten, levert natuurlijk geen 1659 uur op. Tussen lestijd en werktijd zit een zogenaamde “opslag” voor voorbereiding, nakijkwerk, vergaderingen e.d. Een mogelijke rekensom volgens het taakbeleid is bijvoorbeeld:

25 lessen/week * 40 weken * 1,50 (opslag) = 1500 uur. Blijft 159 uur over voor scholing e.d.

of:

25 lessen/week * 38 weken * 1,50 (opslag) = 1388 uur.

In het tweede voorbeeld blijft meer tijd over blijft voor leerlingbegeleiding (mentoraat e.d.) Deze constructie is gebaseerd op het feit dat een schooljaar in het v.o. geen 40 weken bevat (52 weken – 12 weken vakantie) maar dat er ook nog twee weken verloren gaan voor vergaderingen e.d. Er zijn ook scholen die het taakbeleid zelfs op 37 of 36 echte schoolweken baseren.

Als nu minister de verplichte onderwijstijd nu gaat baseren op 39 weken, terwij het taakbeleid gebaseerd is op 36, 37 of 38 weken, dan hebben de werkgevers een probleem; De werknemers moeten meer lesgeven, maar dat betekent dat voor andere taken geen tijd overblijft, dat wil zeggen, dat de loonkosten omhoog gaan. Het taakbeleid kan immers volgens de nu gedelende CAO alleen met instemming van 2/3 van het personeel gewijzigd worden. En aan het taakbeleid zou volgens afspraak tussen bonden en werkgevers dit jaar niet getoornd worden, als tegenprestatie voor minder looneisen.

De oplossing van de werkgevers lijkt simpel: Als er voor 31 juli geen accoord gesloten wordt, vervallen de CAO afspraken en kunnen de werkgevers het taakbeleid alsnog zonder 2/3 instemming van het personeel wijzigen. (bron)