Categorie archief: Bètatekort

Science Lyceum krijgt 345.000 euro van Platform Bètatechniek

Limburgs voortgezet onderwijs (LVO) heeft van het Platform Bètatechniek 345.000 euro gekregen voor het “Science Lyceum”, meldt het overkoepelende schoolbestuur VOS/ABB.

De doelstelling van het Science Lyceum is identiek aan de doelstelling van het Platforum Bètatechniek, namenlijk het laten toenemen van de uitstroom van leerlingen richting technische vervolgstudies met 15% in het jaar 2010.

Behalve het persbericht kan ik eigenlijk geen informatie over dit project vinden. Dat is op z’n minst merkwaardig.

Docusoap moet scholieren interesseren voor bètastudies?

“Delft Blauw wordt geen Big Brother”

Vanaf zondag 8 januari zal de RTL5-kijker dertien afleveringen lang kunnen meeleven met de elf bewoners van een Delfts studentenhuis. Belangrijkste doelgroep van de serie: dertien- tot negentienjarige scholieren, die nog geen goed beeld hebben van wat studeren in Delft inhoudt. […] De serie wordt elke zondag om tien voor zeven uitgezonden.

Bron: Delta.

Bètameisjes++

Sinds op de middelbare scholen de profielen zijn ingevoerd, kiezen extreem weinig meisjes voor een harde bètarichting. Deel van het probleem is volgens de Nijmeegse onderzoekster Annemarie van Langen dat er twee natuurprofielen zijn. “We moeten ervoor zorgen dat het systeem er niet toe leidt dat scholieren zich afsluiten voor de harde bètarichting op een moment dat het nog niet echt nodig is qua prestaties.”

Alweer een interessant artikel over bètas in de Delta, het weekblad van de TU Delft.

Bètatekort is wereldwijd probleem

Bètatekort is wereldwijd probleem schrijft de Delta, het weekblad van de TU Delft:

Rijke landen hebben allemaal te kampen met een relatieve achteruitgang in het aantal bèta- en techniekstudenten. Maar in Nederland gaat het verval harder dan elders. Alleen Duitsland doet het nog slechter.
[…]
Het absolute aantal bèta- en techniekstudenten is bijna overal wel gegroeid […] Dat geldt ook voor Nederland. Maar dat komt vooral doordat er meer studenten in het hoger onderwijs instromen. Ten opzichte van andere studies verliezen bèta en techniek juist terrein.
[…]
Natuurkunde en wiskunde hebben het wereldwijd moeilijk.