Categorie archief: PeerInstruction

Nederlandstalige samenvatting van Peer Instruction en ConcepTests

Zelden zo’n goede samenvatting gelezen van Peer Instruction;

(Uit:
Halen en brengen van toetsvragen: ConcepTests, Harvard University
Casusbeschrijving door Wolter Kaper en Silvester Draaijer
In: Flexibilisering van Toetsing, Digitale Universiteit)

Eric Mazur van Harvard University in de VS, maakt zich sterk voor vernieuwing van eerstejaars
fysica onderwijs, in het bijzonder voor meer interactieve hoorcolleges (Mazur 1997). In het kader
van zulke hoorcolleges worden discussievragen gesteld in de vorm van multiplechoice vragen
(geprojecteerd op een scherm). Studenten kunnen stemmen, vóór en na onderlinge discussie (Peer
Instruction). Hierna vervolgt het hoorcollege, waarbij op de antwoorden wordt ingegaan.
Deze vragen, zogeheten “ConcepTests” zijn ontworpen om begrip te testen (dus zonder rekenwerk)
en om bekende misverstanden (misconcepties) op te sporen. De tests zijn diagnostisch, zowel voor
de studenten in de zaal, als voor de docent die meteen de uitslag ziet en erop ingaat.
Hoewel de vragen speciaal voor dit gebruik in interactieve hoorcolleges zijn ontworpen, is ook een
meer traditioneel gebruik in een geïndividualiseerde toetsomgeving goed denkbaar. Wel ligt de
nadruk op begrip van natuurwetten, in plaats van bijvoorbeeld op vaardigheid in het oplossen van
opgaven. Dat laatste zal men in een tentamen of diagnostische toets doorgaans ook willen testen.

Link naar de bron.

De literatuur verwijzing (Mazur 1997) is:
Mazur, 1997, Peer Instruction: A user’s manual, Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. (ISBN 0-13-565441-6)

Peer Instruction: actief leren met ConcepTests

In het kader van de lerarenopleiding TULO heb ik een artikel geschreven over een manier van actief leren die mij erg aanspreekt, en waarmee ik positieve resultaten behaal in mijn lessen; Peer Instruction:

Samenvatting:

Peer Instruction is een methode voor actief (natuurkunde) onderwijs. Deze methode is
in de V.S. door Eric Mazur ontwikkeld voor het lesgeven in hoorcollege verband. De methode heeft
een meetbaar positief leerresultaat en is tevens goed bruikbaar voor het voortgezet onderwijs. De
methode wordt beschreven, inclusief tips voor het implementeren in de les en een beschouwing op de
eigen ervaring met de methode in de lessen van de auteur.

link naar het artikel