Categorie archief: Tweede Fase 2007

Meer leerlingen kiezen beta in de Vernieuwde Tweede Fase

Opmerkelijke uitkomst van de enquête naar de stand van zaken in de Vernieuwde Tweede Fase:

De meest opmerkelijke uitkomst is dat zowel op het havo als op het vwo het percentage leerlingen dat voor bèta kiest, meer dan marginaal is gestegen. Op het havo neemt zowel de keuze voor NT als voor NG toe. Op het vwo wordt er minder voor NG en meer voor NT gekozen, maar is er toch nog in zijn totaliteit sprake van een niet te verwaarlozen stijging van de bèta-keus.

bron: Nieuwsbericht in WiskundE brief 440

Lees het volledige rapport.

Het einde van Wiskunde D?

Wiskunde B 1,2 is op dit moment met grote afstand het grootste vak in de tweede fase (760 studielastuur). Dat zou in de vernieuwde tweede fase (vanaf 2007) 520 uur worden. Tijdens de bespreking van deze plannen in de tweede kamer is het aantal studielastuur nu opgevoerd tot 600, ondermeer door druk van universiteiten en studenten (Lieve Maria). Daarmee is Wiskunde B weer op het niveau van voor de tweede fase. Wellicht is het niet bij iedereen bekend dat wiskunde B 1,2 er juist in studielasturen op vooruit is gegaan bij invoering van de tweede fase. Deze vooruitgang is studielast is echter door het didactische model (Studiehuis) veelal niet omgezet in lesuren, omdat een deel van de studielast tot zelfstudie is omgevormd. Daardoor is er een paradox ontstaan: Wiskunde had ontzettend veel studielastuur, zeker ten opzichte van andere vakken en zelfs meer dan voor invoering van de tweede fase, maar de leerlingen, studenten en vervolgopleidingen zijn ontevreden met het aantal lesuren.

Wiskunde B naar 600 uur. Daarmee is het een uitzonderlijk groot vak, alleen nog geëvenaard door de klassieke talen (naast wiskunde ook een vak met een blijkbaar sterke lobby). Als een leerling in het profiel NT dan ook nog het keuzevak Wiskunde D kiest komt de totale studielast wiskunde op meer dan 1000 uur. Dat is een zo groot deel van de studielast dat maar zeer weinig leerling dit vak zullen kiezen. Gevolg: Zeer kleine klasjes wiskunde D. 

Aangezien de scholen in de toekomst per klas van 21 leerlingen worden bekostigd, worden dit soort kleine klasjes onbetaalbaar duur. Gevolg: Scholen gaan wiskunde D niet aanbieden. (Wiskunde D mag aangeboden worden, maar dat hoeft niet.)

Gevolg: Het einde van Wiskunde D.

En dat terwijl de inhoud van het vak nog niet eens is ingevuld.